Norsk-Svenska Handelskammaren

Innkalling til årsmøte NSHK Oslo

Innkalling til årsmøte i Norsk-Svensk Handelskammer Oslo

Sted: Sveriges ambassade, Inkognitogata 27, 0256 Oslo

Tid: 16:00-17:00

Agenda:

Sak 1  Valg av ordstyrer og referent for årsmøtet

Sak 2  Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 3  Godkjennelse av innkalling og agenda

Sak 4  Styrets årsberetning

Sak 5  Årsregnskap med revisors beretning

Sak 6  Godtgjørelse til styretsmedlemmer

Sak 7   Valg av styre

Sak 8  Valg av revisor

Sak 9   Valg av valgkomite

Sak 10  Fastsettelse av service- og medlemsavgiften

Registrering

Information

Ja
Nei

19 juni 2024

Kl: 16:00 - 17:00

Sveriges Ambassade

Laddar Karta...