Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsmöte NSHK Göteborg

Dagordning.
1. Val av Ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning
4. Revisionsberättelsen
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av valberedning
7. Val av styrelse
8. Val av auktoriserad revisor
9. Årsavgift och serviceavgift
10. Andra förslag, som styrelsen förelägger årsmötet

Varmt välkomna önskar styrelsen.

Anmälan

Information

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

19 juni 2024

Kl: 18:00 - 19:30

Norges Hus

Laddar Karta...