Avdelning: NSHK generell

Et smart Arktis

Ambassadør Christian Syse bjuder in till samtal och lunch:

Datum: Måndagen den 3 december 2018
Tid:
Kl 12.00-13.45Plats: Norges ambassade, Skarpögatan 4, Stockholm
Närmaste busshållplats: «Ambassaderna» buss 69 mot Blockhusudden

  • Politiske perspektiver for Arktis ved statssekretær Audun Halvorsen (Kgl. norsk utenriksdepartement) og kabinettssekreterare Annika Söder (Utrikesdepartementet)
  • Hva gjør norske og svenske myndigheter i nord? Samtale med Senior Arctic Officials – ambassadør Björn Lyrvall og spesialrådgiver Bård Ivar Svendsen
  • Næringsliv og forskning i nord: hvordan drive regional utvikling, stimulere innovasjonsmiljøer, sikre teknologioverføring og fremme næringssamarbeid på tvers av landene i nord? Samtale med VD Gry Holmgren Hafskjold(LTU Business AB og honorær konsul for Norge i Luleå) og seniorforsker Jukka Teräs (Northern Research Institute i Tromsø + Nordregio)

Moderator: generaldirektör Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet

Hjertelig velkommen til buffétlunch og mingel fra kl. 12, deretter seminar kl. 1230-1345!