Avdelning: NSHK generell

Transportsektoren – til lands og til sjøs – representerer 21 % av verdens samlede CO2- utslipp. Skal vi nå klimamålene kreves det en kraftig og rask omstilling.  

Fra Nord-Norge og Nord-Sverige gjennom Skandinavia preger tunge kjøretøy trafikkbildet på vei til og fra kontinentet. Til sjøs dominerer forurensende skipstrafikk langs hele den skandinaviske kysten. I løpet av noen få år må forurensningene reduseres kraftig. Hvilken rolle kan hydrogen spille? 

 NSHK har i samarbeid med Statkraft samlet sentrale bedrifter og politikere til en samtale om disse spørsmålene. 

  • Per Rosenqvist, Managing director, Statkraft Hydrogen Sweden AB
  • Mats W Lundberg, Head of Sustainability Sandvik Group
  • Reine Alemar, Director, Transport Development Volvo Trucks
  • Steinar Madsen, CEO, Topeka (en del av Wilhelmsen-gruppen)
  • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i Norge
  • Lars Hjälmered, ordfører i Näringsutskottet i Riksdagen.
  • Samtalen ledes av Kai Eide, som er styreleder i NSHK Oslo.