Avdelning: Stockholm

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemmar träffades den 30 januari  på en inspirerande och kunskapsfylld After Work på Norska Ambassaden i Stockholm. Temat för kvällen var hållbara affärsmodeller.

Inbjudna talare var Anders Collin, produktchef, Preem och Erik Elvingsson Hedén, VD, SB Insight och modererade gjorde Erik Huss, VD, Husstainability.

Efter välkomnande och introduktion av ambassadör Christian Syse och Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren så följde intressanta presentationer och diskussioner.

Ni finner nedan presentationerna från seminariet.

  • Erik Huss inledde med vad som karaktäriserar hållbarhet kopplat till affärsverksamhet.
    Se presentationen här: Husstainability 2018
  • Anders Collin berättade om Preems story – om hur de skapade världens första Svanenmärkta bränsle, Evolution Diesel Plus.
    Se presentationen här:  Preem 2018.
  • Erik Elvingsson Hedén avslöjade utifrån omfattande studier hur svenska och norska konsumenter och företagsledare ser på hållbarhet.
    Se presentationen här: SB Insight2018

Kvällen avslutades med vin och mingel på temat inspiration där nya kontakter knöts.

Moderator var Erik Huss, VD Husstainability