Avdelning: Stockholm

Efter det norska valet till Stortinget den 11 september 2017 bjuder Norsk-Svenska Handelskammaren – tillsammans med JKL – in Göran Persson, f. d. statsminister, och den norska
f. d. statsministern Kjell Magne Bondevik för en uppföljning och analys. De kommer ge oss kommentarer till utfall, val av ny regering, statsråd och vilka konsekvenser detta får för Sverige. Frågestunden modereras av Per Ola Bosson, Partner på JKL. Efter diskussionen följer mingel med en bit mat och vin.

Datum: Måndagen den 25 september 2017
Tid: Kl 17:00 – 19:30 ink. mingel
Plats: JKL, Sveavägen 24-26, 8tr, Stockholm

Kvällens program

17.00 Registrering
17.15 Välkommen, Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren
17.20 Göran Persson
17.40 Kjell Magne Bondevik
18.00 Q&A under ledning av Per Ola Bosson, partner JKL
18.15 – 19.30 Mingel med vin och tilltugg
19.30 Avslut


Göran Persson
Göran Persson är Senior Advisor på JKL och tidigare svensk statsminister. Göran har unik och omfattande erfarenhet av public affairs, finansiella marknader och internationell politik, såväl som ett brett nätverk inom internationellt näringsliv och politik. Han var statsminister i Sverige mellan 1996 och 2006 samt partiordförande för Socialdemokraterna från 1996 till 2007. Göran är högt respekterad för sin breda kunskap i frågor rörande ekonomi, europeisk politik, hållbar utveckling och välfärd. I dagsläget är han styrelseordförande för Scandinavian Biogas, Pegroco Invest och Cambio Health Care Systems.

Kjell Magne Bondevik
Kjell Magne Bondevik är utbildad präst men har i största delen av sitt vuxenliv varit politiker. Han är före detta statsminister i Norge, från 1997 till 2000 och 2001 till 2005. Således är han den hittills längst regerande icke-socialistiska norska statsministern sedan andra världskriget. Under sin första mandatperiod ledde Bondevik en bräcklig koalitionsregering. När han 1998 sjukskrevs för utbrändhet var han den första statsministern att lämna sitt uppdrag av den orsaken. Under åren 2006-2007 tjänstgjorde Bondevik som FNs generalsekreterares särskilda sändebud i Afrikas Horn. Bondevik är idag ordförande för The Oslo Center.