Avdelning: Göteborg

Kjære venner i Norsk – Svenska Handelskammaren!

Håper hver og en har det bra.

Jeg vil kortfattet dele noen syn på norsk-svensk samarbeid. Det kan synes som koronapandemien og de vanskelige tidene har stengt ned nær all vekst, kontakt og samarbeid, innen Sverige og i forholdet til Norge.

Dette er ikke tilfellet.

«Sverige och Norge hör i hop», sa statsminister Stefan Löfven til sin norske kollega Erna Solberg i slutten av september i en av deres jevnlige telefonsamtaler.

Vi forblir hverandres viktigste handelspartnere, og mye av samarbeidet går som normalt. Det er fortsatt tett kontakt: handels- og nordisk samarbeidsminister Anna Hallberg var i Oslo 30. september og møtte tre norske regjeringsmedlemmer.

Energiminister Anders Ygeman var i Oslo 18. samme måned og drøftet med den norske kollegaen den nordiske elektrisitetssertifikat-ordningen og den viktige karbonfangst og -lagringen – en av klimaløsningene.

De norske, svenske og finske forsvarsministrene undertegnet avtale om ytterligere styrket forsvarssamarbeid, også det i september.

Kronprinsparets besøk til Sverige – som kronprinsesse Victorias og prins Daniels gjester – med statsråd(er) og næringslivsdelegasjon skulle jo ha funnet sted i mai. Göteborg og Stockholm var besøksstedene. Når det igjen blir mulig, kommer de!

Når en covid-19-vaksine er klar, leveres vaksiner til Sverige fra EUs felles innkjøp. Fra den svenske kvoten kjøper Norge sine vaksiner. Hvilket fint samarbeid!

En rapport om styrket nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid, klimasikkerhet, hybrid- og cybertrusler og det multilaterale samarbeidet følges opp. Den er ført i pennen av en tidligere islandsk statsråd, men berører alle nordiske land, også våre to.

Det vil bli et løpende samarbeid med Sverige når Norge går inn i FNs sikkerhetsråd for en toårsperiode fra nyttår. Sverige var Norges beste internasjonale pådriver for medlemskapet.

Det er mange andre, løpende samarbeidsfelter. La meg nevne nordområdene: i høst lanserer den norske regjeringen en stortingsmelding om samarbeid i nord. Parallelt har den svenske regjeringen gitt  

en skrivelse til Riksdagen. Disse omhandler begge hvordan samarbeidet mellom landene i nord kan gi økonomisk vekst og fortsatt fredelig utvikling. Norge overtok formannskapet i Barentsrådet fra Sverige i 2019 – ambisjonen her er den samme. Västerbottens län leder Barentssamarbeidets såkalte regionråd parallelt med Norges formannskap.

Norge – Sverige under koronapandemien

Som allerede omtalt, er det et førsteklasses samarbeid med Sverige om norsk kjøp av kommende covid-19-vaksine.

Den norske regjeringen deler ikke oppfatningen, som vi av og til hører fra svensk side, at tiltak under koronapandemien har fått alvorlige konsekvenser for det nordiske samarbeidet. Vi i Norden har så mye felles, og så mange økonomiske, kulturelle og andre tilknytninger.

Men det er midlertidig en vanskelig tid når nordmenn og svensker (og andre nordister) ikke fritt kan bevege seg over grensene, for å besøke familie og venner, hytter og stugor, handle mat og nyte natur og kultur.

Norges smittevernmyndighet, Folkehelseinstituttet, gjør ukentlige vurderinger av smittesituasjonen. Instituttet gir anbefalinger basert på fastlagte, offentlig kjente kriterier. Anbefalingene danner grunnlag for regjeringens beslutning om endring i reiserestriksjoner mv. Smitteutviklingen styrer.

Svenske myndigheter er uformelt, løpende orientert om beslutningene som fattes.

Samtidig er det normal trafikk til og fra Norge og den viktige Göteborg havn, over malmbanen Kiruna og Narvik og i annen transport.

Og så går vi forhåpentlig mot bedre tider.

Brödrafolkens väl!

Christian Syse
Norges ambassadör i Sverige