Norsk-Svenska Handelskammaren

Små järnvägsinvesteringar kan undvika igenkorkade vägar i Västsverige (di.se 28 mars 2024)

Att förstärka järnvägen mellan Göteborg och Oslo för godstrafik är inte bara nödvändigt för att undvika en trafikinfarkt på E6:an, det är också samhällsekonomiskt lönsamt. För varje krona som investeras förväntas man få tillbaka det dubbla, skriver företrädare för näringslivet i Västsverige och Norge. Likt en hjärtinfarkt ser vi redan i dag hur flera viktiga vägar […]

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk officiell statistik. Närmare 4 miljarder av dessa härleds till mat- och dagligvaror. Speciellt läsk och mineralvatten, godis, alkohol, snus och tobak köpte våra norska grannar […]