Avdelning: Stockholm

På ett välbesökt årsmöte den 9 maj 2023, valdes en delvis ny styrelse

Ordförande:
Björn Rosengren, Priority Group, Omval
Styrelsemedlemmar:
Caroline Bergström, vice ordförande, head of revenue optimization, SAS, Omval
Emil Wannheden, FOI  nyval 
Henrik Björck, ledamot, Director business area, SSE Handelshögskolan, Omval
Ole Hamre, ledamot, Head external family office, SEB, Omval
Jennie Hellestig, ledamot, Regionchef företag Stockholm, Nordea, Omval
Lars Eric Gustafsson, Partner, LEG Advokat Omval
Sara Resvik, BackingMinds, CEO & Partner. Omval
 

Aud Kolberg, Norges ambassadör i Sverige, adjungerad ledamot,
Robert Nygårdhs, adjungerad ledamot, Avdelingsleder, Innovasjon Norge Sverige

Pål M. Jebsen, adjungerad ledamot , VD Norsk-Svenska Handelskammaren
Christian Syse, Hedersledamot
Jacob Wallenberg, särskild rådgivare till styrelsen

Vi tackar avgående styrelseledamöterna Jacob Dalborg och Lena Adelsohn Liljeroth som avgående ledamöter för mångåriga goda insatser.

Norge-Sverige Barometern 2023 kan tankas ner här.


Emil Wannheden ny i styrelsen

Varför tackade du ja till uppdraget som ny styrelsemedlem i NSHK Stockholm ?
Under pandemin jobbade jag som ansvarig för de norsk-svenska relationerna på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag har gått vidare till en ny roll nu men jag var otroligt glad över att få möjligheten att få fortsätta bidra till att utveckla de norsk-svenska relationerna genom att delta i styrelsen för NSHK Stockholm.

Vad kommer du prioritera i styrelsearbetet?
Givet min bakgrund vill jag gärna bidra till skapa fler kontaktytor mellan företagen och de offentliga aktörerna i det svensk-norska samarbetet: Regeringskansliet, ambassaderna, de exportfrämjande organisationerna med flera. Det är alltid nyttigt.

Hur är din relation till Norge?
Jag hade haft ganska lite att göra med Norge tills jag hamnade i ”stormens mitt” 2020 och arbetade med norsk-svenska relationer under pandemin. Det var två intensiva och mycket lärorika år. Jag hade kontakt med många privatpersoner och företag verksamma över gränsen som drabbats av de olika pandemirestriktionerna. Det var omöjligt att inte utveckla ett känslomässigt band till Norge och de integrerade gränsregionerna i Sverige och Norge.

Vad tycker du är den största utmaningen just nu i relationen mellan våra två länder?
Jag är lite orolig för att vi tar vår relation för given, precis som vi gjorde innan pandemin, och att många svenskar och norrmän fortfarande har för dålig kännedom om varandra. Men den gröna omställningen och Sveriges kommande Nato-medlemskap innebär nya möjligheter till ömsesidigt närmande.

Hur prioriterar du ditt jobb och din fritid i dessa dagar?
Jag försöker jobba lagom mycket och göra något helt annat på fritiden: gärna gå på konserter, spela tennis eller laga (och äta) mat.


Jacob Wallenberg orienterar årsmötet om sin och Svensk Näringslivs syn på samarbetet mellan våra två länder.
Ambassadör Aud Kolberg presenterar Norge-Sverige Barometern 2023.
Årsmöte 2023 på Kgl. norsk Ambassade.