Avdelning: Stockholm

Hoppas ni alla och alla era nära och kära,  mår bra efter säkert ett annorlunda påskfirande.

Det råder som känt stiltje vad gäller vår externa programverksamhet och vi har, som informerats om tidigare, skjutit på uppstarten av Talentnettverket till september månad, i samråd med referensgruppen. Vi måste följa rådande regler och förordningar som hindrar oss i att samla för många personer i fysiska möten och hindrar reseverksamhet.

Gränsen mellan Norge och Sverige är stängd. Det hindrar inte att vår verksamhets bilaterala kontakter fortgår. Nästan dagligen kommer en del förfrågningar fortfarande som besvaras fortlöpande. Vi  lägger stor kraft internt med utvecklingen av vårt gemensamma  IT projekt tillsammans med NSHK i Göteborg och Oslo. En ny gemensam medlemsportal  växer nu fram vecka för vecka. Det är en stor mängd information som nu skall läggas in. Vi har också engagerat oss tillsammans med ambassaden,  i det examensprojekt på Berghs som en grupp studenter nu jobbar med, som på sikt kan ge oss inspiration för nya profileringsmöjligheter. Tillsammans med Innovasjon Norge har vi också skickat ut enkät till en grupp norska företag i Sverige med frågor kring Convid 19 situationen, som så småningom skall rapporteras till berörda instanser i Norge.

Vi  tror att behovet för mötesplatser som vår handelskammare  kommer bli ändå större när denna kris har lagt sig. I år blir det ingen aktivitet i Almedalen. Det spökar också för Arendalsuka i Norge. Det vi kan göra nu är att tänka kreativt hur vi ytterligare kan stödja våra medlemmar och era affärer när allt drar igång igen.  Hör gärna av dig till oss om vi kan vara till någon hjälp.

Vårt Årsmöte  var bestämt till 13 maj, men vi känner oss tvungna att också senarelägga detta. Enligt stadgarna måste vi genomföra vår stämma innan utgången av juni månad, och kallelse skall gå ut senast 14 dagar innan.  I början  på maj månad kommer vi bestämma hur och när vi kan genomföra stämman  genom ett fysiskt möte eller via en digital plattform.

Tills vi hörs nästa gång hoppas vi era verksamheter går bra och att ni laddar för den dagen när vi ”kommer ut på andra sidan” av denna krisen.

Med vänliga hälsningar

Björn Rosengren              
Ordförande
bjorn.rosengren@prioritygroup.se     
+46707141111

Pål M. Jebsen
VD
pal.jebsen@nshk.se
+46705919370