Avdelning: NSHK generell

Sted: Digitalt med god støtte fra Nordea

Tid: Torsdag 17.juni 2021 kl 16:00 – 17:00

Ambassadørene Christian Syse og Cecilia Björner samtaler om norsk-svenske forbindelser etter et år med Covid-19.  Christian Syse innleder, med bakgrunn i en nylig meningsmåling: «Norsk-svenske forbindelser. Hvor går vi? Hva sier de siste tallene?» Cecilia Björner kommenterer med sin erfaring etter et halv år i Oslo. 

Dagsorden:

Sak 1                    Valg av ordstyrer og referent for årsmøtet

Sak 2                    Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 3                    Godkjennelse av innkalling og agenda

Sak 4                    Styrets årsberetning

                            – NSHK Årsberetning for 2020 (lastes ned fra www.nshk.no ) Styreleder    innleder.

Sak 5                    Årsregnskap med revisors beretning

                            – NSHK 2020 Årsregnskap (lastes ned fra www.nshk.no ) Daglig leder innleder. 

Sak 6                    Godtgjørelse til styretsmedlemmer

Sak 7                    Valg av styre

Valgkomiteen bestående av Dag Jonhaugen (leder), Kai Krüger, Anders Ruud Sørli og Kristin Krohn Devold, vil presentere valgkomiteens forslag til nytt styre. 

Sak 8                    Valg av revisor

                            Ola Kleiven foreslås gjenvalgt som foreningens revisor

Sak 9                    Valg av valgkomité

Samtlige medlemmer i valgkommiteen har sagt seg villig til å fortsette sitt arbeidet. Valgkomiteen foreslås derfor sammensatt slik:

Dag Jonhaugen, SEB (leder), Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv, Kai Krüger, Selvstendig næringsdrivende, Anders Ruud Sørlie, No Isolation

Sak 10                  Fastsettelse av årsavgift

Det foreslås at års- og serviceavgifter videreføres uendret i 2022. 

Norsk-Svensk Handelskammer Oslo

Styret 

Kai Eide

Tone Lunde Bakker    Harald Norvik            Line Goplen Höfde     Rolf Nereng

Nicolay Eger               Eliin Kittelsen             Ingeborg Dårflot         Jessica Olsson

Rune Mørck Wergeland

Meld deg på årsmøtet i dag ved å klikke på denne lenken