Avdelning: Stockholm

Norsk-Svenska Handelskammaren har nöjet att tillsammans med Norska Ambassaden bjuda in medlemmarna till ett event:

Arctic Frontiers 2017: Norrbotten och Nord-Norge Innovation och utveckling över gränsen

Norges Ambassad, Stockholm, 25 oktober 2016 14:00 til 19:30
Moderator: Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute

14:00 INLEDNING
Marit Berger Røsland, Statssekreterare Oscar Stenström, Statssekreterare

14:30 ARCTIC FRONTIERS 2017
Ole Øvretveit, Direktör Arctic Frontiers: White space – blue future
Jan-Gunnar Winther, Direktör Norges Polarinstitutt: Havets århundrade. Arktis och klimatförändringar

14:45 NÄRINGSLIVSPOLITIKEN I NORR – INTERNATIONELLT KONKURRENSKRAFTIG?
Niklas Nordström, Kommunalråd Luleå
Jarle Aarbakke, Vice borgmästare i Tromsö
Maria Stenberg, Landstingsråd Norrbottens län
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder i Nordland

15:15 PAUS

15:30 UNIVERSITETSSAMARBETE OCH KUNSKAPSINTENSIVT NÄRINGSLIV
Gry Holmgren Hafskjold, CEO, Luleå Tekniska Universitet-Business AB: Bra samarbetssystem
John Sigurd Mjøen Svendsen, Prof. UiT, Norges Arktiske Universitet och Lytix Biopharma: Affärsorienterad forskning
Tor Björn Minde, CEO, SICS North Swedish ICT AB: Det ledande forskningsdatacentret i Norden
Anita Evenset, Forskningsdirektör, Akvaplan-niva: Politik, forskning och näringsliv
Mikael Nyström, CEO Mobilaris AB: Säkerhet och produktivitet vid underjordsarbeten
Bjørn Tore Hagberg, Daglig ledare SmartDok: Mobila lösningar för hela världen från Finnmark
Svein-Harald Utgård, Daglig ledare, RisCo: Smarta lösningar för e-hälsa

16.30 PANEL- OCH PLENUMDISKUSSION MED MODERATOR

17:30 – 19:30 MOTTAGNING

Inbjudan skickas ut separat. Begränsade platser.