Norsk-Svenska Handelskammaren

Affärskultur i Norge

Sveriges närmaste granne är även vår viktigaste handelspartner. Våra starka ekonomiska band och gemensamma kulturer ger goda utsikter för lyckade affärer. Så det finns goda förutsättningar om du vill göra affärer i Norge.

Vårt fina grannland är vår största exportmarknad och har dubbelt så hög BNP per capita jämfört med Sverige. Olja och gasindustrin skapar stora investeringsutrymmen i andra sektorer. Huvudstaden Oslo är numera kanske den mest dynamiska storstadsregionen i Europa.

Idag är över 2 500 svenska företag och dotterbolag verksamma på den norska marknaden. Våra ekonomiska och kulturella band förstärks ytterligare av vårt intensiva handelsutbyte över gränsen. När både import och export, samt gränshandeln, tas med i beräkningen blir Norge vår enskilt viktigaste handelspartner. Sveriges viktigaste exporter till Norge är tjänster, maskinutrustning, motordrivna fordon, kemiska produkter, möbler och telekom.

Norrmännen är de mest frekventa online-kunderna i EU vilket förklaras av höga disponibla inkomster och omfattande köpkraft. Sett till BNP per capita är Norge ett av världens rikaste länder. Utöver detaljhandel finns värdefulla affärsmöjligheter för svenska företag inom infrastruktur, automatisering, miljöteknologi och olje- och gassektorn.

 

Liknelser och skillnader

Trots att länderna liknar varandra i många avseenden är det klokt att inte bortse från de skillnader som faktiskt råder. Det är viktigt att lära känna norska kulturen och handelsreglerna. Det faktum att Norge inte är medlem i EU får konsekvenser för handel och därför är det viktigt att förstå villkoren kring importtullar, momsregler och lokala krav på fysisk etablering. Och för att kunna göra affärer behöver vi kunna en del om kulturen. Det är risk att man underskattar skillnaderna.

 

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Norge?

Trots de många likheterna finns en del skillnader som man bör beakta. Det går snabbare i Norge. Det är mer fokus på individen. Möten är inte till för att skapa relationer utan för att nå resultat. Man ska vara beredd att fatta beslut eller ta en pris-diskussion vid första mötet. Beslut fattas högre upp i norska organisationer. Man är mer riskbenägen och drar ibland tillbaka beslut om man inte har förankrat tillräckligt högre upp i organisationen. När svenskar fattar beslut har chefen ofta en stab med sig och håller sig i bakgrunden. Det är överlag mindre formellt i Norge.

Norrmän undrar vad vi svenskar gör mellan tolv och ett på dagen. Själva äter de sin lunchpakke framför datorn. I gengäld går de hem tidigare. Eftersom man jobbar mindre prioriterar man sin arbetstid och fritid mer. Därtill brukar norrmännen vara väl uppdaterade på allt som sker i Sverige jämfört med svenskarnas kännedom om Norge. Språket är normalt inte något problem. Norrmän förstår svenska betydligt bättre än svenskar förstår norska.

Goda chanser att lyckas

Norge och Sverige har ett nära samarbete i många olika sammanhang till följd av vår gemensamma historia, kulturarv och vårt grannskap. Detta kombinerat med våra starka ekonomiska band och närbesläktade språk så har svenska företag mycket goda chanser för lyckad affärsetablering i Norge.

Sök närmare information hos vår samarbetspartner Business Sweden i Oslo
via länken https://www.business-sweden.com/sv/marknader/europa/norge/

Källa: Business Sweden Norge

 

Norge-Sverige Barometern

Norge-Sverige Barometern bygger på undersökningar genomförda av Novus i både Norge och Sverige för att kartlägga allmänhetens kunskap och uppfattning om det närmaste grannlandet.

Både norrmännen och svenskarna underskattar sitt grannland som handelspartner, såväl för import som export. Svenskarna associerar primärt Norge till natur och olja, medan norrmännen förknippar Sverige med svenska varumärken som IKEA och Volvo. Samtidigt kan man se att kännedomen i Sverige kring norska varumärken har sjunkit övertid.

Barometern visar också att norrmän besöker Sverige oftare än vad svenskar besöker Norge. Så mycket som var femte svensk har aldrig besökt grannlandet.

Norge- Sverige Barometern är ett gemensamt initiativ från den norska ambassaden i Sverige och den svenska ambassaden i Norge.

En sammanfattning av Novusrapporten kan laddas ned på denna länk:

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »