Norsk-Svenska Handelskammaren

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler.

Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där Göran von Sydow, direktör och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, orienterade Europa i en orolig värld.

Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes under ledning av ordförande Björn Rosengren.
Årsredovisning och årsberättelse godkändes och stämman gav ansvarsfrihet för styrelsen. Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes.

Återval:

 • Björn Rosengren, ordförande
 • Henrik Björck, Handelshögskolan i Stockholm
 • Caroline Bergström, SAS
 • Jennie Hellestig, Nordea
 • Emil Wannheden, FOI
 • Lars-Eric Gustafsson, LEG Advokat

Nyval:

 • Karl-Petter Thorwaldsson, SSAB
 • William Paus; SEB 
   

Avgående styrelseledamöter Sara Resvik, Backing Minds och Ole Hamre, SEB avtackades. Detaljerat protokoll och årsmötehandlingar hittar här:
Årsmöteshandlingar 2024
Protokoll årsmöte 2024

Göran von Sydow, Sieps
Torbjörn Sjöström, Novus

Nya spännande ledamöter i styrelsen

William Paus, är chef för SEB:s division Private Wealth Management & Familiy Office, och ingår bankens verkställande ledning.
Karl-Petter Thorwaldsson, är en svensk politiker och tidigare fackföreningsledare. Thorwaldsson var mellan 2021 och 2022 näringsminister i regeringen Andersson. Han var ordförande för Landsorganisationen i Sverige (LO) 2012–2020, och har tidigare varit ordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 1990–1995 och för Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 2004–2012. Thorwaldsson arbetar nu som konsult åt bland annat i SSAB.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00