Norsk-Svenska Handelskammaren

Den andra samlingen för Norsk-svenska ledarprogrammet

Den 23-24 maj träffades årets deltagare på den andra fysiska samlingen, denna gång i Stockholm. Den 23:e inleddes med ”Nordic Baltic Meet up”, en träff med samtliga de bilaterala nordiska och baltiska ledarskapsprogrammen, i syfte att nätverka, inspireras och skapa nya samarbeten. Under programmet fanns två key notes, från politiker och tidigare utrikesminister Ann Linde och Estlands tidigare president, Toomas Hendrik Ilves (världens enda svenskfödda president). Nordiska Minsterrådet deltog där Maria Gratschew gav sin bild av samarbete i Norden och Baltikum. Vi hade sedan samlat en panel av tidigare deltagare från de respektive programmen som fick svara på frågor kring såväl Nordisk/Baltiskt samarbete som ledarskap. De delade med sig av många av sina ledarskapstips till årets kuller av deltagare i ledarprogrammen. Noura Berrouba från LSU, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer avslutade med de ungas röst och vilket ledarskap som krävs framåt.  

Dag två genomfördes i samarbete med Strawberry. Två tidigare deltagare i förra årets Talentnettverk hade satt ihop en fantastisk agenda för dagen. Vi fick inledningsvis lyssna till Bjørn Arild Wisth, vice VD på Strawberry som gav personliga och nya perspektiv kring av leda i förändring genom att knyta det till Strawberrys förändringsresa.  ”Det kommer alltid något nytt” återkom vi till många gånger. Ann Mårder, HR-direktör byggde på med kunskap och inspiration kring förändringsprocessen och knöt den till ett givande workshoparbete kring rebranding av Strawberry. Deltagarna fick där göra ett interaktivt jobb med de olika faserna i en förändring. Det blev tydligt för alla att det man kunde tro var ett ”namnbyte” är så mycket mer, en strategisk process med mycket spännande innehåll. Extra kul förstås med en superprofessionell HR-direktör i Ann som också är en tidigare deltagare i Talentnettverket. 

Deltagarna i Talentnettverk ses mellan de fysiska träffarna i digitala workshops kring ledarskap. Nästa fysiska träff äger rum i Oslo i september tillsammans med Mantena, detta ser vi fram emot!

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00