Norsk-Svenska Handelskammaren

Statsminister Kristersson måste ta upp transporterna mellan Norge och Sverige

Transporterna mellan Norge och Sverige måste stå högt på agendan när statsminister Ulf Kristersson i dagarna träffar sin statsministerkollega Jonas Gahr Störe på Nordiska rådet i Oslo.

Politiker från alla de nordiska länderna samlas i dagarna till möte i Nordiska rådet. 2023 års prioriteringar tituleras ”Ett tryggt, grönt och ungt Norden”. Vår statsminister har därmed en unik möjlighet att lyfta en högst angelägen fråga. En fråga som både bidrar till att skydda Sverige och snabba på det gröna skiftet. Nämligen, tåg och transporter mellan Norge och Sverige. 

För det är inte lätt att hitta anledningar till varför det ska vara så svårt för norrmän att ta sig över till sin viktigaste handelspartner Sverige. Tyvärr är i dag det smidigaste sättet att resa mellan länderna också det minst klimatvänliga: med flygplan. Tåget till Europa är en omständlig mjölkrutt, och järnvägarna mellan våra länder brottas med ineffektiva sträckor och förseningar. Efter jordskredet på E6:an utanför Göteborg för några veckor sedan har läget gått från dåligt till kritiskt. 

Detta får konsekvenser för klimat, miljö, näringsliv och säkerhet.

Hur attraherar vi de bästa människorna, de bästa företagen, säkrar oss som ett kompetenscentrum, garanterar en starkare handel och ett starkare företagande om transporterna till vårt närmaste grannland fungerar så dåligt? 

Det finns ett akut behov av bättre järnvägsförbindelser mellan Oslo – Göteborg, Oslo – Stockholm och Trondheim – Stockholm. En upprustning av dessa rutter har planerats i årtionden, men det har inte hänt mycket. Dessa rutter skulle föra Norge och Sverige närmare varandra, och resultera i ett Norden närmare Europa. Tågsträckan Oslo – Göteborg är den största flaskhalsen mellan Skandinavien och Medelhavet. Om du transporterar gods tar det mer än dubbelt så lång tid med tåget som med lastbil. Det är inget man direkt skryter med.

”Genom Göteborgs Hamns stora godsflöden, inte minst import/export från Norge är en upprustning av järnvägen mellan våra länder en av de viktigaste infrastruktur investeringar vi kan göra för en framtida gemensam välfärd där inte minst många industrijobb står på spel”…..

Möjligheterna med tåg

Norska Jernbanedirektoratet och svenska Trafikverket inledde nyligen en studie om fördelarna med att uppgradera en av Europas största flaskhalsar på järnvägen. Studiens slutsats är att det finns en stor vinst för varje krona som investeras i järnvägen. Fördelarna är faktiskt mycket större än vad som sägs i betänkandet. 

Låt oss nämna några: 


Minskat klimatavtryck

För det första, klimatet. Genom att transportera människor och gods på järnväg sparas tiotusentals till hundratusentals ton CO2 för var och en av de uppgraderade rutterna. Om vi ska nå våra bindande klimatmål behöver vi bland annat effektivisera rutten Oslo – Göteborg genom att bygga dubbelspår.


Omkring 1,4 miljoner människor flyger varje år den 45 mil långa sträckan mellan våra huvudstäder. Rutten är bland de 20 mest luftintensiva i världen. För varje person som i stället väljer att åka tåg sparas hundra kilo CO2. Trots det går det i dag bara fem persontåg om dagen mellan Oslo och Stockholm. 

En annan intensiv flyglinje är den mellan Trondheim och Stockholm. Nu elektrifieras Meråkerbanan, vilket innebär att det äntligen är möjligt att förverkliga det direkttåg som norrmän i Trödnelag och svenskar har drömt om i 25 år. Men för att drömmen ska blir sann verklighet krävs politiska åtgärder. 

Ökad handel 

För det andra ger bättre tågförbindelser ökade handelsmöjligheter. Med dubbla hastighetståg finns det finns goda möjligheter att göra Norge och Sverige till kontinentens pulsåder. För en norsk exportör kommer det naturligtvis betyda mycket om restiden till Sverige halveras, och samtidigt revolutionerande för värdeskapandet i vårt grannland. Det finns många internationella aktörer som skulle vara med och finansiera ett sådant projekt i Norden utan att kompromissa med kontrollen över infrastrukturen. Det finns således många goda finansieringsmöjligheter för kapitalanskaffning. Värt att nämna är att Moderaterna på sin senaste stämma i Umeå öppnar upp för alternativ finansiering av infrastruktur.

Säkerhetspolitisk nödvändighet

För det tredje står vi nu inför ett nytt och skärpt säkerhetspolitiskt läge i Norden, något vi måste våga erkänna. Infrastrukturen för tung materiel behöver förbättras. Banden mellan de kommande Nato-parterna Norge, men också Tyskland är i synnerhet avgörande. Bra vägar och goda järnvägsförbindelser kommer utgöra en säkerhetsnödvändighet – inte bara en förmån. Det är meningen att vi ska vara Natos ögon i norr, men vad hjälper det att se om vi inte kan röra oss? Som Nato-allierad måste vi kunna fylla denna viktiga funktion.  

Viktigaste handelspartner 

Att förbättra flödet mellan Norge och Sverige är inte bara en fantastisk möjlighet, det är avgörande för krisberedskap och säkerhet. Medan tiden står still hos de norska och svenska myndigheterna satsar våra grannländer stort på miljövänliga och hållbara transportalternativ. Danmark och Tyskland bygger en tunnelförbindelse som ska stå klar 2029. Och Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz har lovat höghastighetståg mellan Paris och Berlin 2024. 

Låt oss hjälpas åt att ytterligare öppna Norge för Europa! Om inte, riskerar vi förlorade affärer, svaga allianser brustna handelsförbindelser. Det finns få transportprojekt i Norge som kan skryta samhällsnytta av samma dignitet. Så vi uppmanar Kristersson: Ta tillfället i akt att ge Norges statsminister Jonas Gahr Störe din tid i syfte att ta itu med denna strategiska nödvändighet. För invånarna i Sverige, Norge och för klimatet. 

Av: Bjørn Rosengren, Rikke Lind, Patric Strømsnes, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren, , Stockholm , Oslo och Göteborg

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00