Norsk-Svenska Handelskammaren

Svenskarna vill öka samarbetet med Norge – når ny högstanivå

Det finns en stark vilja inom den svenska allmänheten att utöka det bilaterala samarbetet mellan Norge och Sverige inom ett flertal områden. Detta visar den sjätte upplagan av Norge-Sverige Barometern som kartlägger norrmännens och svenskarnas kunskap och uppfattning om sitt grannland. 

Ett av de tydligaste resultaten från årets barometer är viljan till stärkt samarbete länderna emellan. Åtta av tio svenskar vill se ett ökat samarbete med Norge i försvarsfrågor, vilket är en ny högstanivå sedan undersökningen startade. Varannan svensk tror att Sverige är det land som skulle tjäna mest på ett sådant samarbete. 

Bland de som vill se ett utökat samarbete i försvar och säkerhet svarar en av tre att de även vill se ett utökat samarbete i Nato-frågan. En majoritet anser även att Sverige och Norge bör samarbeta mer kring hälsofrågor – detta har ökat efter pandemin.

Och hur uppfattar den svenska allmänheten Norge? Gränshandel och turism fortsätter vara de samhällsområden man främst förknippar med Norge samtidigt som Norge och olja är fortsatt starkt förknippade med varandra. Fler än hälften nämner olja när de ombeds skriva ner vad de spontant tänker på när de tänker på Norge. Långt efter, på andra plats, hamnar ”skidsport” som nämns av var fjärde person. 

Kartan över norska kulturpersonligheter ritas sakta om efter varje undersökning – Markus & Martinus förknippas nu lika mycket med norsk underhållning som A-ha, även innan de deltog i den svenska Melodifestivalen. 

Kunskapsnivån bland den svenska allmänheten om att Norge är en av Sveriges främsta handelspartners – både vad gäller export och import – är samtidigt låg, det är ett mönster som följer sedan tidigare undersökningar. 

Barometern bygger på Novusundersökningar som handlar om den svenska allmänhetens kunskap om de norsk-svenska handelsrelationerna samt ett antal kunskapsfrågor relaterade till Norge. Det är sjätte gången undersökningarna genomförs vilket möjliggör jämförelse både mellan länderna och över tid. Undersökningen har nu genomförts för 6 gången i rad. En sammanfattning av Novusrapporten kan laddas ner här. 

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00