Norsk-Svenska Handelskammaren

SSE MBA NSHK-stipendiat utsedd

Oskar Andrews, får årets SSE MBA NSHK-stipendium. Stipendiet delas ut till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv.

Årets stipendiat, Oskar Andrews DNB.

Oskar Andrews bor i Stockholm och är Head of Legal på DNB Bank ASA, och har en Juris doktorsexamen från Stockholms universitet.

“Att tilldelas Handelshögskolan i Stockholms och Norsk-Svenska Handelskammarens MBA-stipendium för 2023 är verkligen ett privilegium och jag känner mig såväl stolt som ödmjuk inför det förtroende som härigenom visats mig”, säger Oskar Andrews

”I samband med stipendieutdelningen påtalade Oskar Andrews att: ”Eftersom vi lever i ett tidevarv som kännetecknas av geostrategiska rivaliteter och därmed också en ökande geopolitisk komplexitet blir det allt viktigare för företagsledare, som önskar bidra till ett hållbart värdeskapande och att långsiktigt driva lönsamma affärer, att ha en djupgående förståelse för inte bara världsmarknadernas drivkrafter utan också vår tids stora globala utmaningar. Tidpunkten för en Executive MBA-utbildning och få möjlighet att lära mig mer om global riskhantering, företagsstrategi, transformation och megatrender, från såväl de världsledande forskarna vid Handelshögskolan i Stockholm, som mina kommande studiekamrater, kan mot denna bakgrund knappast vara bättre.”

“Jag är övertygad om att de erfarenheter och den kunskap som jag kommer att erhålla genom min Executive MBA-utbildning inte bara kommer att utveckla mitt affärssinne, utan också mig själv som person till en mer inflytelserik och mångsidig ledare med ett mer utpräglat globalt perspektiv.” säger Andrews.

” Jag ser mycket fram emot att träffa såväl fakulteten vid Handelshögskolan i Stockholm som mina nya studiekamrater och påbörja den personliga och professionella resa som jag är helt övertygad om kommer att bjuda på något alldeles unikt.” fortsätter Andrews. ”Att få möjligheten att studera en Executive MBA vid Handelshögskolan i Stockholm kommer definitivt att vara grädden på mitt ”professionella mos” under de kommande 18 månaderna.” 

Här följer juryns motivering: ”Oskar Andrews har ett skarpt intellekt, en holistisk syn och ett entreprenöriellt mindset. Han har identifierats av DNB Bank som en stark ledare som alltid strävar efter att bidra med excellens i allt det han företar sig. Oskar är nyfiken, ödmjuk och en förebild som ledare. Han är en respekterad lagspelare, som levererar i tid, med hög kvalitet. Med sin bakgrund och erfarenhet har han potential att ta sig an ännu bredare och mer seniora ledarskapsroller i framtiden.

SSE MBA-programmet kommer att ge Oskar en solid general management grund att bygga vidare på och möjlighet att realisera sin fulla potential i nuvarande och kommande ledarroller. Han kommer att bidra till de andra deltagarna i programmet och vara en god ambassadör för Handelshögskolan i Stockholm (HHS), DNB Bank och Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).

Stipendiet utlyses av NSHK i samarbete med HHS och syftar till att främja det norsk-svenska samarbetet och höja kompetensnivån bland nästa generations ledare. Stipendiet täcker programavgiften på SEK 595,000 för SSE MBA Executive Format-programmet på HHS.

”Norge är en av Sveriges största handelspartners och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling,” säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).  

Stipendiejuryn har bestått av Björn Rosengren, ordförande NSHK, Pål Jebsen, VD NSHK, Henrik Björck, Affärsområdeschef – Skräddarsydda program, SSE Executive Education och Karin Wiström, Director SSE MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00