Norsk-Svenska Handelskammaren

Norsk og svensk forsvarssjef møter forsvarsindustrien i regi av Norsk-Svensk Handelskammer Oslo

Nok et populært arrangement i regi av Norsk Svensk Handelskammer Oslo og Den norske Atlanterhavskomité med over 100 deltakere i den svenske ambassaden. Vi fikk høre interessante betraktninger fra norges og sveriges forsvarssjefer rundt Nato-prosessen og om våre to lands nære forsvarssamarbeid. Samtalen ble moderert av Kai Eide (Norsk Svensk Handelskammer Oslo) og Arne Bård Dalhaug (Den norske Atlanterhavskomité).

Så fikk vi noen interessante innspill fra forsvarsindustrien representert ved Saab (Jonas Hjelm), Kongsberg Defence & Aerospace (Kyrre Lohne), Nammo AS (Vegard Sande) og EKER DESIGN (Bård Eker). Her er det tydeligvis rom for samarbeid og for å fasiliteter innovasjon på SMB nivå. Dette ser Norsk Svensk Handelskammer Oslo frem til å bidra til fremover.

Sist, men ikke minst, takk til Sveriges ambassade for å la oss så generøst holde dette arrangementet hos dem!

Ønsker du å bli medlem av handelskammeret så kan du melde din interesse til john@nshk.no.

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00