Norsk-Svenska Handelskammaren

Grensetjänsten är viktig

Norsk-Svenska Handelskammaren gratulerar jubilaren GRENSETJÄNSTEN Norge-Sverige på 20 års dagen. Grensetjänsten Norge-Sverige är en informationstjänst för dig med frågor om företagande, jobb och livet på båda sidor om den norsk-svenska gränsen. Grensetjänsten guidar dig helt enkelt till relevant information. Man har samlat all information från de myndigheter som kan vara aktuella. Gränsöverskridande sysselsättning är viktig […]

Norska Jernbanedirektoratet skall tillsammans med svenska Trafikverket se över möjligheterna med att förbättra tågutbudet mellan Oslo och Göteborg.

Pressrelease nr 130/22, 2022-11-09 från Norges regering Det finns kapacitetsutmaningar på järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Detta gör det svårt i arbetet med att förbättra trafiken för både person- och godstrafik på sträckan. Svenska Trafikverket har redan startat arbetet med att se över möjliga åtgärder och norska Jernbanedirektoratet kommer nu starta ett samarbete med sina […]