Norsk-Svenska Handelskammaren

Et nytt år med nye medlemmer og aktiviteter!

Ved inngangen til 2022 er vi forsiktig optimistiske, tross alle tilbakeslagene pandemien har gitt oss. Etter alle forsinkelsene haster det med å styrke samarbeidet over grensen, i politikk og næringsliv, særlig innen alt som dreier seg om det grønne skiftet. Vi ser ny interesse fra regjeringens side. I desember hadde næringsminister Vestre samtaler med sin svenske kollega og med utenrikshandelsministeren. Snart reiser statsministeren til Stockholm – også han med næringssamarbeid høyt på dagsordenen. Et bedre politisk klima er viktig.

NSHK merker også en stigende interesse for norsk og svensk samvirke innen næringslivet. Bare de siste ukene har NSHK, Oslo fått to nye Gullmedlemmer, Yara og Schibsted. Rana Utvikling og Biogass Norge har også sluttet seg til oss. Flere er underveis. Vi samtaler nå med våre bedrifter om hvordan vi best kan forme våre aktiviteter. Et siktemål er å vise hva norske bedrifter betyr for det svenske samfunnet og omvendt. Men særlig fokuserer vi på hvordan vi best kan skape nytt samarbeid på våre egne markeder og utenfor våre grenser, innen temaer knyttet til det grønne skiftet. 

NSHK har forandret seg betydelig de siste årene. Tidligere utgjorde tradisjonelle møter for medlemmer hoveddelen av NSHKs aktiviteter. Det har vi gått bort fra. Vi fortsetter selvsagt å arrangere slike når vi får tak i spennende gjester. De siste var den forrige SAS-sjefen, Rickard Gustafsson, rett før han gikk av, og Magnus Takvams orientering om det norske Stortingsvalget. På begge var det fullsatt. 

Nå ser vi nye medlemmer komme til – og vi har erfaringer fra Covid-19. Når vi arrangerer fysiske møter, må de parallelt spres digitalt og gjøres tilgjengelige for alle. Vi fanger opp det faktum at nye medlemmer kommer fra hele landet. Samtidig gjøres våre arrangementer tilgjengelige samtidig både fra Oslo, Stockholm og Gøteborg. 

Den siste tiden har vi også arrangert digitale samtaler med svenske og norske deltakere, hver i sin by. Møtet med de to landenes næringsministre og lederne i NHO og Svenskt Näringsliv, samt møtet mellom ledende norske og svenske politikere og konserner om hydrogen som drivstoff i tungtrafikk, fikk bred dekning. 

Vi gjør stadig mer for yngre medarbeidere i våre bedrifter. Talentnettverket vil fortsatt være en prioritert aktivitet. Hvert år inviteres ca. 15 yngre medarbeidere fra hvert land til 2 sesjoner i Stockholm og 2 i Oslo) for å skape et yngre grenseoverskridende nettverk. Deltakerne tilbringer én dag i hver sesjon hos ett av våre Gullmedlemmer. Det er stor pågang for å komme med. 

I 2019 innledet vi enda et program for yngre medarbeidere, det såkalte «After Work» – programmet i den svenske ambassaden. Det har vært særdeles vellykket. Snorre Storset og Emilie Stordalen viste seg å være spesielt attraktive. Her har opptil 90 inviterte deltatt. Nestemann er Ole Erik Almlid. 

NSHK er ikke alene sterkt nok til å spille den rollen vi ønsker å spille. Derfor har vi lagt vekt på et nærmere samarbeid med andre, større aktører. Det gjelder særlig NHO, Innovasjon Norge (IN) og Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Vi har hatt flere digitale arrangementer med NHO og deltar i eller koordinerer med IN og Business Sweden om andre. Det har gjort det mulig å nå et større publikum. NSHK har dermed også deltatt aktivt i diskusjonen om virkemiddelapparatet. 

Det store prosjektet har imidlertid vært å kunne etablere et uformelt norsk-svensk næringslivsforum. Initiativet kom opprinnelig fra NSHK Oslo. Det utviklet seg raskt til et nært samarbeid mellom NHO og NSHK. Tolv store norske konserner signaliserte raskt at de ønsker å delta. På svensk side er nå en tilsvarende gruppe satt sammen, med medvirkning både fra Jacob Wallenberg og Svenskt Näringsliv. Et første møte i denne gruppen skulle finne sted i forbindelse med besøket av Kronprinsparet, regjeringsmedlemmer og næringsliv til Stockholm og Gøteborg 26-28 januar. Besøket måtte utsettes, men planene er klare og kan raskt hentes frem, forhåpentligvis før sommeren. 

Våren 2022 vil vi utvide virksomheten ytterligere. Det er viktig at vi gjør oss mer oppmerksomme på hva som skjer på andre siden av grensen. Dermed kan vi utnytte hverandres fortrinn bedre. Blant annet planlegges et besøk til de nye og store forskningsanleggene i Lund. Særlig gjelder det European Spallation Source, som er fremtidens «CERN», men som er lite kjent i Norge. Her forskes blant annet på nye materialer og medisiner. Vi ønsker lignende besøk av svensk næringsliv og forskning til norske anlegg og prosjekter. 

Som nevnt er styret vesentlig styrket det siste året. Der sitter Tone Lunde Bakker (Eksfin) som nestleder, og de internasjonale direktørene Tore Myhre (NHO) og Per Niederbach (IN). I tillegg sitter representanter for Statkraft, Nordic Choice, Nordea, Business Sweden, samt Rune Mørck Wergeland og Rolf Nereng. Sveriges ambassadør, Cecilia Björner deltar alltid med flotte lokaler, råd og initiativer. Daglig leder er Bjørn Storm Halvorsen.

Dette gir et lite inntrykk av NSHK ved årsskiftet. Vi vil gjerne bevare din bedrift som medlem og samtidig rekruttere nye – inkludert Gullmedlemmer. Det er viktig for at vi kan bygge opp rollen som pådriver for samarbeid over grensen. Derfor håper vi på fortsatt støtte i en viktig, men krevende tid. Godt Nytt År.

Gode hilsener, 

Kai Eide

Styreleder

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00