Norsk-Svenska Handelskammaren

Sveriges första International House är igång

Torsdag den 2 september invigdes International House Gothenburg, som är
fullt redo att stödja ny talang som vill arbeta, etablera sig och leva i
Göteborgsregionen. I huset på Järntorget, mitt i centrala Göteborg, har
staden samlat all relevant service för dem som kommer hit från andra
länder för att forska eller studera, och framför allt arbeta. Den 4 oktober
öppnades verksamheten även för fysiska besök

Poängen är att erbjuda internationell kompetens en tydlig och smidig entré till det
svenska samhället i Göteborgsregionen, även rent fysiskt.

International House Gothenburg är därför samlokaliserat med statens
nyöppnade servicekontor vid Järntorget, som drivs av Statens servicecenter. Där kan
människor som är nya i stan hantera nödvändiga myndighetskontakter med
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, till exempel skaffa sig
personnummer och ID-kort. Sedan kan de direkt ta sig runt hörnet till International
House Gothenburg för ett individuellt möte och få hjälp med övriga samhällskontakter
och allt annat praktiskt kring bostad, skolor, jobb och fritid.


– Den känns oerhört roligt att kunna erbjuda människor som vill etablera sig i
Göteborg ett förstklassigt stöd på plats. International House kommer vara en
framgångsfaktor i den konkurrens om kompetens som vi upplever allt starkare för var
dag som går, det är jag övertygad om, säger Patrik Andersson, vd för Business
Region Göteborg.


Har redan hjälpt 250 personer
Förutom individuell rådgivning och karriärstöd arrangeras många evenemang och
aktiviteter, totalt ett 30-tal i höst, som också ger möjlighet att knyta nya kontakter.

Ämnena täcker allt från svensk kultur och affärskultur till hur man köper hus och vad
Göteborg erbjuder på fritiden. Kurser och workshops ges om hur man skriver cv, bäst
nätverkar med andra, navigerar på den svenska arbetsmarknaden och det svenska
skolsystemet, och var och hur man kan lära sig svenska. Egna språkcaféer
arrangeras också.

– Vi flyttade in i april i år och har varit igång digitalt fullt ut sedan dess. Hittills har vi
guidat cirka 350 personer på olika sätt. Det pekar på det stora behov vi möter, från
människor som våra arbetsgivare efterfrågar och har arbete för, men inte har
möjlighet att serva fullt ut, säger Andreas Göthberg, gruppchef för utländska
direktinvesteringar, Business Region Göteborg.

Stödet kan vara särskilt värdefullt för medföljande, och i mjukare frågor som rör
familjen generellt. Eller för nästa steg i karriären. Utländska mastersstudenter som vill
stanna kvar och etablera sig i Sverige kan också få hjälp som är svår att hitta på
annat håll.


Tidigt stöd allt viktigare

International House Gothenburg genomför även generell rådgivning som passar dem
som planerar att flytta till Sverige men ännu har kommit hit.

– Den första kontakten sker tidigare nu, under pandemin. Folk hittar oss digitalt,
innan de har landat här. Vi kan därigenom ge råd tidigare och undvika att saker sker i
fel ordning. Men att nu även kunna välkomna hit folk fysiskt känns naturligtvis väldigt
bra. Som en milstolpe, säger Andreas Göthberg.

Verksamheten drivs av Göteborgs stad genom Business Region Göteborg i
samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, ArbVux, som
bland annat hanterar språkutbildningar, vidareutbildning och validering av utbildning.
Västra Götalandsregionen medfinansierar. Arbetsförmedlingen erbjuder också
internationell service på plats genom Eures-rådgivare, flera dagar i veckan.


Starkt efterfrågat av näringslivet
Satsningen är en vidareutveckling av delar av Move to Gothenburgs verksamhet (se
vidare nedan), ett brett initiativ som under fem år har utvecklat regionens arbete med
att attrahera och ta emot internationell kompetens.

– Att se flera års målmedvetet samarbete mellan näringsliv, akademi, stad och region
resultera i att International House Gothenburg nu invigs är fantastiskt kul och otroligt
viktigt för att arbetsgivarna här ska kunna rekrytera den kompetens de behöver,
säger Niklas Delersjö, verksamhetschef för Move to Gothenburg.

Till Göteborgsregionen anländer årligen runt 10 000 personer som kan ha nytta av
den här typen av hjälp, enligt uppskattningar som bygger på tillgänglig statistik från
SCB. Men eftersom behovet av kompetens är stort finns potential för många fler.–
Trots hög arbetslöshet ser vi den största kompetensbristen i Europa på 15 år. Att vi
nu har verktyg för att både attrahera och ta emot internationell kompetens är
avgörande för att vi ska stå oss i konkurrensen med andra regioner i Europa och
övriga världen, säger Niklas Delersjö.

www.movetogothenburg.com/international-house-gothenburg


Läs mer om vidare om inflödet av kvalificerad arbetskraft från andra länder i
rapporten

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00