Norsk-Svenska Handelskammaren

NSHK Talentnettverk: Nytt program klart inför start 2022

Nu är programmet för Norsk-Svenska Handelskammaren Talentnettverk klart för nästa säsong och 28 nya deltagare har bjudits in till start i början av 2022. Svensk-norska samarbetsfonden har tillsammans med Innovasjon Norge och Business Sweden förberett ett inspirerande program till den första samlingen på Voksenåsen i Oslo.  Vi har valt att skjuta upp programmet, som var planerat […]

SSE MBA NSHK-stipendiat utsedd

Hilde Rostad har tilldelats SSE MBA NSHK-stipendiet 2021. Stipendiet tilldelas nästa generations ledare för att stärka norsk och svensk industri. Hilde Rostad bor i Oslo och är Director Digitalization of Financial Services på OBOS. Hon har en magisterexamen i juridik från University of Bergen. ”Detta stipendium kommer att ge mig möjlighet att utveckla min expertis […]

Vänstervindar i västra grannlandet

I måndags var det val till Stortinget, Norges riksdag. Trots att valet hade det lägsta valdeltagandet sedan 2009, och det fjärde lägsta sedan andra världskrigets slut, andades valet positivism och respekt mellan partiledarna. Som de flesta prognoserna pekade på förlorade Erna Solberg och Høyres koalitionsregering regeringsmakten efter åtta år. Istället blir Jonas Gahr Støre från […]