Norsk-Svenska Handelskammaren

Ny skrivelse till Statsminister Erna Solberg – Läget vid Svinesundsbron är ohållbart

I somras var köerna för att komma in i Norge ofta flera kilometer långa. Situationen harblivit något lättare, men det är fortfarande inte acceptabelt att låta kommersiell trafik ståstilla i 4-5 timmar. För att få den norska regeringen att förstå hur viktig frågan är harSvinesundkommittén, Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg och Oslo, SverigesÅkeriföretag och Norges […]

Skagerrakbanan skulle öka Bohusläns attraktivitet

Det råder stor enighet över land- och partigränser om att järnvägen mellan Göteborg och Oslo behöver förbättras. Att den i dag till stora delar är enkelspårig begränsar såväl tågens antal som hastighet och innebär att de flesta som reser mellan städerna väljer annat färdsätt. Hur många som helt avstår från att resa mellan städerna på […]