Norsk-Svenska Handelskammaren

Följ Årsmötet i NSHK Stockholm live

KALLELSE OCH DAGORDNING
ÅRSMÖTE I NORSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN I STOCKHOLM

Datum: Torsdagen den 27 maj, 2021
Tid: Kl 16:00


Plats: Se Årsmötet live här!

Bäste medlem,
Hoppas allt är väl i dessa konstiga tider. Tyvärr hindrar rådande Covid-19 restriktioner att intresserade medlemmar kan träffas på stämman fysisk också i år. Årsmötet kommer därför att direktsändas digitalt.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Ambassadör Christian Syse presentera den helt nya Norge-Sverige-barometern 2021, framtagen av Team Norway.  Därefter blir det ett samtal om undersökningen mellan Elisabeth Beskow, DNB och Petter Stordalen, Strawberry, under ledning av vår ordförande Björn Rosengren.

För att kunna upprätta och förbereda en röstlängd ber vi dig anmäla ditt deltagande senast 25 maj 2021.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag inför stämman samt inloggningsuppgifter kommer att mejlas ut till anmälda dagen innan årsmötet. Dessa handlingar kommer också läggas ut på vår hemsida.

Det har till dags dato ej inkommit några motioner till styrelsen, men mejla eventuella frågor du önskar tas upp till vår VD innan. OSA senast 25 maj till vår VD Pål Jebsen, pal.jebsen@nshk.se

Jag hoppas du anmäler dig till den 27 maj och bevakar vår årsstämma.  Det kommer bli en spännande presentation av Christian Syse, efterföljt av mitt samtal med Elisabeth Beskow och Petter Stordalen

Med vänliga hälsningar
Björn Rosengren, Ordförande.

DAGORDNING ÅRSMÖTET 27 MAJ 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens årsredovisning och årsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Valberedningens förslag till styrelse
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Medlems- och serviceavgift
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande
Ambassadör Christian Syse
Petter Stordalen
Foto: Tord-Erik Andresen

Elisabeth Beskow
Foto: Joey Abrait
Björn Rosengren, ordförande NSHK

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00