Norsk-Svenska Handelskammaren

Kallelse till Årsmöte i NSHK Göteborg

Hej,
Du kallas härmed till årsmöte i Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg.

Datum: Måndagen den 7:e Juni
Tid: 15.00
Plats: Norges Hus eller Online

Med anledning av Covid-19 kommer mötet att hållas med 2 meters säkerhetsavstånd från varandra.
Det kommer även att finnas möjlighet att deltaga digitalt på mötet.

För att kunna upprätta och förbereda en röstlängd ber vi dig anmäla ditt deltagande senast 4 dagar före mötet (3/6) (Gäller även vid digital närvaro).
Årsredovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag inför stämman finns på Norges Hus eller kan skickas ut via anmodan på mail.
Det har till dags dato ej inkommit några motioner till styrelsen.
OSA senast 3/6 till jan.andreasson@generalkonsulat.se.
Ange om du deltar fysiskt eller digitalt.

Välkomna till årsmötet 2021
Styrelsen

Dagsordning
Årsmötet fredagen den 7:e juni 2021 på Norge Hus 15.00
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
4. Revisionsberättelsen.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av styrelse.
– Val av ordförande
– Val av 2 vice ordförande
– Val av ledamöter (minst 4 och högst 8)
– Val av 2 suppleanter
7. Val av auktoriserad revisor.
8. Val av valberedning.
9. Årsavgift och serviceavgift.
10. Andra förslag/motioner som styrelsen förelägger årsmötet.
11. Årsmötets avslutande.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00