Norsk-Svenska Handelskammaren

Debatt: Så startar våra länder om

Dagens Industri 21-04-23

Tre områden kan vara draglok för norsk-svenskt samarbete: bygg och anläggning, hälsa och livsvetenskap samt energi. Nu vilar ansvaret på näringslivet, regeringarna samt svenska och norska myndigheter. Norge och Sverige går stärkta ur pandemin, tillsammans, skriver Ole Erik Almlid och Björn Rosengren.

Förhållandet mellan Norge och Sverige är präglat av coronapandemin. Olika strategier, delvis stängda gränser, nedgång i gränshandeln och negativa konsekvenser för enskilda individer och företag har stått i sökarljuset.
Men mycket har fungerat väl. Den politiska kontakten mellan länderna har varit tätare än någonsin. Vi håller varandra informerade, utbyter kunskap och hjälper varandra. Hjulen hålls i gång. Problem löser vi under vägen. Om något, har pandemin påmint oss om hur beroende Norge och Sverige är av varandra.

Det är dags att se framåt. Tillsammans tar vi oss stärkta ur krisen.

Norge och Sverige är världsledande i grön omställning och digitalisering. Vi tar steget vidare med förnyad kraft. Vi har samma höga ambitioner, en gemensam värdegrund, solida ekonomier och hög kunskapsnivå. Våra skilda industriella strukturer och olika fördelar gör att norskt och svenskt näringsliv kompletterar varandra.

EU:s gröna giv ökar betydelsen av områden där Norge och Sverige redan står starka, förnybar energi och gröna industri- och transportlösningar finns bland dessa:
– Svenska Hybrit ska utveckla fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Då används elektrolysanläggning från norska Nel Hydrogen.
– Stockholm Exergi ska minska svenska koldioxidutsläpp genom koldioxidinfångning (carbon capture). Koldioxid kan transporteras för lagring under havsbotten i Norge. Det kommer att bidra till att Norge kan lyckas med stortsatsningen att realisera en kostnadseffektiv fullskalig koldioxidhantering (CCS). Den internationella energibyrån IEA menar att denna hantering är nödvändig för att uppnå Parisavtalets mål.

Energisamarbetet mellan våra länder är väletablerat. Elcertifikatssystemet har bidragit till en snabb utbyggnad av förnybar energi. Vi är del av världens mest välfungerande och integrerade elmarknad. Det nordiska energisamarbetet är en förebild för andra, också för EU. När elbehovet ökar, måste leveranssäkerheten värderas i ett nordiskt perspektiv.

Samarbetspotentialen ökar när fler samhällssektorer ska minska sina klimatutsläpp. Norge och Sverige kan gå före med goda marknadsmekanismer, nätutbyggnad och lagringslösningar för el, digitalisering, utveckling av vindkraft till havs och vätgas, gröna transportlösningar och CCS. Vi kan öka vår handel. Tillsammans kan vi vidareutveckla lösningar som stärker vår position på en europeisk och global marknad. Vi kan ta ledningen i insatsen för att lösa klimatutmaningarna.

Nyligen presenterades rapporten ”Konsekvenser av covid-19 för norsk-svensk handel och samarbete i tre sektorer”, genomförd av analysföretaget Oslo Economics. Tre starka branscher avhandlas, riktiga draglokomotiv för norsk- svenskt samarbete: bygg och anläggning, hälsa och livsvetenskap samt energi. Pandemin har förvisso påverkat branscherna. Men det viktigaste beskedet är att dessa draglok inte tappat farten. Rapporten är framtagen på uppdrag av Norges ambassad i Stockholm och Innovasjon Norges Sverigekontor. Den mäter temperaturen bland aktörer i var och en av dessa branscher. Insikterna stämmer väl överens med analyser som Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) gör.

Rapporten omfattar strategiska branscher som behöver uppmärksamhet och regulatoriska åtgärder. Och det är bråttom, så vi kan stödja valda industrigrenar att utveckla samarbetet snabbare när pandemin släpper sitt grepp. Då rapporten presenterades uttryckte Svenskt Näringsliv: Sverige och Norge måste bli den enhet som vi egentligen är, riv alla hinder! Låt oss börja med detta, också med de erfarenheter som det senaste året gett oss:
– Gå igenom återstående regulatoriska hinder för fortsatt tillväxt och stärkt samarbete över riksgränsen i strategiska sektorer.
– Kartlägga samarbetsmöjligheter som redan finns formulerade i strategier och färdplaner för grön omställning, digitalisering, forskning och innovation.
– Göra verklighet av Nordiska ministerrådets rapport från hösten 2018 om ett nordiskt ekosystem för innovation och grön tillväxt, med de operativa och byggande åtgärder som föreslås.

Ansvaret vilar på regeringar, myndigheter och näringslivsaktörer. Det är genom konkret samarbete vi kommer vidare, till glädje för våra ekonomier. Sådant samarbete är vägen mot de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Ole Erik Almlid, adm. direktør/vd, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo
Björn Rosengren, ordförande, Norsk-svenska handelskammaren, Stockholm

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00