Norsk-Svenska Handelskammaren

Är vätgas en del av lösningen i framtidens transportsektor?

Transportsektorn – till lands och till sjöss – representerar 21 procent av världens samlade CO2-utsläpp. Om vi ska nå klimatmålen krävs det en kraftig och snabb omställning.

Från Nordnorge och Nordsverige genom Skandinavien, kännetecknas trafikbilden av tunga fordon på vägarna till och från kontinenten. Till sjöss dominerar förorenande fartygstrafik längs hela den skandinaviska kusten. Inom några år måste föroreningarna minskas kraftigt. Vilken roll kan vätgas spela?

Norsk-Svenska Handelskammaren har i samarbete med Statkraft samlat viktiga företag och politiker för en diskussion om dessa frågor. 

 • Per Rosenqvist, Managing director, Statkraft Hydrogen Sweden AB
 • Mats W Lundberg, Head of Sustainability Sandvik Group
 • Reine Alemar, Director, Transport Development Volvo Trucks
 • Steinar Madsen, CEO, Topeka (en del av Wilhelmsen-gruppen)
 • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet i Norge
 • Lars Hjälmered (M), representant från den svenska Riksdagen

 Samtalen leds av Kai Eide, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00