Norsk-Svenska Handelskammaren

Affärer i Norge 15 april 2021

Nu kan du se och höra föredragen igen! Norge är en viktig handelspartner för Sverige. Under 2020 blev det tydligt att det finns en riksgräns mellan våra länder. Just därför behöver fler företagare få kunskap om vad som gäller för att skicka olika varor, personal eller etablera sitt företag i Norge. Den 15 april samlades några […]

Debatt: Så startar våra länder om

Dagens Industri 21-04-23 Tre områden kan vara draglok för norsk-svenskt samarbete: bygg och anläggning, hälsa och livsvetenskap samt energi. Nu vilar ansvaret på näringslivet, regeringarna samt svenska och norska myndigheter. Norge och Sverige går stärkta ur pandemin, tillsammans, skriver Ole Erik Almlid och Björn Rosengren. Förhållandet mellan Norge och Sverige är präglat av coronapandemin. Olika […]

Är vätgas en del av lösningen i framtidens transportsektor?

Transportsektorn – till lands och till sjöss – representerar 21 procent av världens samlade CO2-utsläpp. Om vi ska nå klimatmålen krävs det en kraftig och snabb omställning. Från Nordnorge och Nordsverige genom Skandinavien, kännetecknas trafikbilden av tunga fordon på vägarna till och från kontinenten. Till sjöss dominerar förorenande fartygstrafik längs hela den skandinaviska kusten. Inom […]

Er Hydrogen en del av løsningen i fremtidens transportsektor?

Transportsektoren – til lands og til sjøs – representerer 21 % av verdens samlede CO2- utslipp. Skal vi nå klimamålene kreves det en kraftig og rask omstilling.   Fra Nord-Norge og Nord-Sverige gjennom Skandinavia preger tunge kjøretøy trafikkbildet på vei til og fra kontinentet. Til sjøs dominerer forurensende skipstrafikk langs hele den skandinaviske kysten. I løpet […]

Hur påverkar norsk gränshandel svensk ekonomi?

Norsk – Svenska Handelskamrarna i Göteborg, Stockholm och Oslo är ständigt intresserade av hur gränshandeln påverkar. HUI Research har producerat en rapport på uppdrag av Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Svensk Handel om ’Norsk konsumtion i svensk detaljhandel och dess bidrag i svensk ekonomi’. Rapporten redovisar intressanta siffror över hur viktig norsk konsumtion är för […]