Norsk-Svenska Handelskammaren

Påminnelse: Nominera er kandidat till SSE MBA NSHK stipendiet 2021

SSE MBA NSHK stipendiet, som utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, delas ut till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv.

Stipendiet omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm och täcker programavgiften till ett värde av 495,000 kronor + moms. 

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemmar kan gå in via nedanstående länk för att ta del av villkor och hur nomineringsprocessen går till, samt fylla i nomineringsformuläret.

https://www.hhs.se/en/education/mba/application/scholarships/nshk-scholarship/

Länk till nomineringsformuläret

Nomineringarna ska vara oss tillhanda (eller insända) före 30 april 2021 inför nästa programstart. 


Tidigare mottagare av stipendiet är Jan-Anders Syltern, Veidekke, Erik Durhan, Nordea, Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels och Kristina Zaytseva, Swedbank.

Kristina Zaytseva, Swedbank, SSE MBA NSHK 2019
”Genom mitt deltagande i NSHK Talentnettverk 2018 fick jag en utmärkt möjlighet att träffa ett nätverk av unga ledare från svenska och norska företag, dela erfarenheter och åsikter samt få nya perspektiv och inspiration. Detta program och NSHK:s samarbete med Handelshögskolan i Stockholm ledde mig till möjligheten att ansöka stipendiet för 2019-2020.”

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels, SSE MBA NSHK 2017
”NSHK har gittmeg en unik mulighettil å ta en EMBA på SSE, utenstipendet skulle verken jeg eller min arbeidsgiverkunnedekkeskolepengene. Allerede etter to skoleuker, ogmye studier imellom, har jeg lärt utroligmye på kort tid og er i ferd med å få et bredtnettverk av studiekollegaerogvennerjeg kommer til å ha stort utbytte av i fremtiden. Er veldigtakknemlig, ydmykog glad for den muligheten NSHK har gittmeg!”

Erik Durhan, Nordea, SSE MBA NSHK 2016
”Få gånger i vuxen ålder får man chansen att verkligen förkovra sig i en utbildning. Ert stipendium har givit mig den möjligheten och förutom fördjupad kunskap inom både bekanta och obekanta ämnen har det givit mig ett imponerande nätverk av kontakter och nya vänner.”

Jan Anders Syltern, Veidekke, SSE MBA NSHK 2015
SSE MBA programmet har vært en «life-changer» for meg, både forretningsmessig og privat. Ny kunnskap, forbedret evne til å tenke analytisk og økt evne til å formidle budskap har gjort meg klar til nye utfordringer!”

”Norge är en av Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling”, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren.
Lycka till med nomineringarna!

För frågor angående SSE MBA NSHK Stipendiet 2021 eller programmet, vänligen kontakta:
Helena Bergelv, Program Advisor and Admissions +46 8 586 175 27, helena.bergelv@hhs.se
Berit Salheim, Programledare, NSHK Talentnettverk, +46 705 66 26 76, berit.salheim@nshk.se

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00