Norsk-Svenska Handelskammaren

«Hva skal Norge og Sverige leve av i fremtiden – og hvordan skal vi lykkes?»

Hvor godt er Norge og Sverige forberedt for å få nye bedrifter og næringer ut på verdensmarkedet? I en samtale med Andreas Ericson, direktør for bærekraftig finansiering ved Svensk Exportkredit, og Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge, ser NSHK på hvilke virkemidler vi har til rådighet i konkurransen om verdensmarkedet. Begge land skal gjennom en omfattende omstilling av næringslivet. Nye produkter skal utvikles og eksporteres og hele samfunnet skal møte klimakrisen. Makter vi det på så kort tid? 

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00