Norsk-Svenska Handelskammaren

TRE SJEFSØKONOMER DISKUTERER FØLGENE AV COVID-19 PANDEMIEN MED NORSK-SVENSK HANDELSKAMMER

 Etter et halvt år med Covid-19: Hvordan har pandemien rammet våre økonomier? Og hva kan vi forvente i tiden fremover? Fører den til varige endringer?

Norsk Svensk Handelskammer inviterte tre sjeføkonomer til en samtale om virkningene av Covid-19. De tre er Lena Sellgren, Business Sweden, Øystein Dørum, NHO og Øystein Børsum, Swedbank. 

Dette er den første av flere samtaler NSHK arrangerer i samarbeid med NHO og Business Sweden om aktuelle temaer, med vekt på norsk-svenske forbindelser. 

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00