Norsk-Svenska Handelskammaren

Norska restriktioner rimliga

Debattartikel publicerad i Dagens Industri den 7 oktober 2020. Relationen mellan nära grannar tenderar att vara starkt känslostyrd. Något rationellt skäl att reta upp sig på att det låter lite mer från fyrabarnsfamiljen intill än från den egna boningen med utflugna barn, och en särbo som understundom kommer på besök, finns knappast. Men ändå går det […]

TRE SJEFSØKONOMER DISKUTERER FØLGENE AV COVID-19 PANDEMIEN MED NORSK-SVENSK HANDELSKAMMER

 Etter et halvt år med Covid-19: Hvordan har pandemien rammet våre økonomier? Og hva kan vi forvente i tiden fremover? Fører den til varige endringer? Norsk Svensk Handelskammer inviterte tre sjeføkonomer til en samtale om virkningene av Covid-19. De tre er Lena Sellgren, Business Sweden, Øystein Dørum, NHO og Øystein Børsum, Swedbank.  Dette er den […]

LEDARSKAP I FÖRÄNDRING

NSHK och Svensk-norska samarbetsfonden lyckades genomföra den första programdagen av årets Talentnettverk den 23 september. Telenor, som värd, bjöd in till den första av fyra samlingar som normalt brukar äga rum i Stockholm och Oslo under året. De 28 deltagarna i NSHK Talentnettverk 2020 fick träffas digitalt denna gång p g a rådande omständigheter. Inledningen, […]