Norsk-Svenska Handelskammaren

Digitalt möte för de unga ledarna i årets Talentnettverk

Den 23 september samlas 28 unga ledare från Norge och Sverige – uttagna till årets program, NSHK Talentnettverk 2020. Det blir det första mötet, som försenats p g a pandemin, av fyra inplanerade. Telenor står som värd för detta digitala möte med tema, ”Ledarskap i förändring”.

NSHK Talentnettverk är ett ledarutvecklings- och nätverksprogram för unga ledare i handelskammarens guldmedlemsföretag samt deltagare som valts ut av NSHK:s samarbetspartner, Svensk-norska samarbetsfonden (SNSF). SNSF bidrar också med en inledande programpunkt i årets första samling.

Programmet erbjuder deltagarna en intressant arena för erfarenhetsutbyte, nya insikter samt utveckling av ledarkompetens och nätverkande ägnat åt fördjupad kunskap och förståelse om varandras länder i ett bredare perspektiv.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00