Norsk-Svenska Handelskammaren

Sommarhälsning från ordföranden NSHK Stockholm

Bästa medlemmar,

I torsdags genomförde vi vårt årsmöte, för första gången digitalt, med hög närvaro. Över 30 medlemmar deltog.

När vi tittar i backspegeln konstaterar jag att 2019 blev ett aktivt och mycket framgångsrikt år för handelskammaren. Medlemsläget var stabilt med ca 80 medlemsföretag bara i Stockholm. Hela nio styrelsemöten har genomförts, varav ett gemensamt styrelsemöte med handelskamrarna i Göteborg och Oslo i maj.

Vi har koncentrerat oss kring mötesverksamheten, Talentnätverket och en rationalisering och effektivisering av verksamheten. Hela 15 medlemsaktiviteter och andra aktiviteter vid ambassaden har medlemmarna blivit inbjudna och deltagit i. Speciellt vill jag peka ut ”Norsk-svenska handelsförbindelser –tillväxt och utmaningar” med Norges Näringsminister Torbjörn Röe Isaksen och Ann Linde.

Vårt årsmöte i maj där SAS koncernchefen, Rickard Gustafson som gäst, talade på temat ” SAS framgångsrika resa i en föränderlig industri”. Vår sommarsamling på Thielska Galleriet med specialvisning av Vigelandutställningen.

Frukostmötet i samarbete med Sjömatrådet och släpp av rapporten ”Sjömat i Sverige 2019”. Och sist men inte minst Frukosten på ambassaden 5 december där Ambassadör Christian Syse presenterade ”Norge-Sverige Barometern” med en efterföljande diskussion mellan Fredrik Skavlan och mig. Rekorddeltagande med över 90 personer närvarande.

Talentnätverket, som förra året bestod av 24 deltagare från våra guldmedlemmar, hade under förra året 4 träffar. Förutom talangerna från våra medlemsföretag deltog ytterligare kandidater utvalda av Svensk-norska samarbetsfonden. Våra mätningar efter de olika träffarna ger oss mycket bra betyg från deltagarna. Samarbetsavtalet med Svensk-Norska samarbetsfonden har förnyats.

Vår förhoppning är att starta årets program för Talentnätverket i slutet på September månad.

Under andra halvåret startade ett genomgripande förändringsarbete i Stockholm. Pål Jebsen blev efter 19 år i styrelsen tillsatt som ny VD på deltid och Berit Salheim har övergått till att bli programledare för Talentnätverket. En Affärsplan för 2020 har godkänts av styrelsen och vi har genomgått kostnadsbasen noggrant. Detta har bland annat medfört att vi har valt en ny redovisningspartner i Anngro Consulting  och sagt upp revisionsavtalet med PwC för att övergå till interna lekmansrevisorer. På detta sätt effektiviserar vi driften och sparar stora utgifter.

Dialogen och samarbetet med NSHK Göteborg, NSHK Oslo, ambassaderna och Innovasjon Norge har förstärkts. Ett resultat av detta är att handelskamrarna efter ett hårt internt arbete nu kan lansera en ny gemensam IT plattform, med en ny gemensam ny hemsida och system för utskick av nyhetsbrev och annan medlemsinformation. Kolla gärna vår nya hemsida efter vår smyglansering på www.norsksvenskahandelskammaren.com och ge oss dina kommentarer för ytterligare förbättringar.

Likviditeten i Serviceaktiebolaget är god. Stort sätt alla medlemsavgifter för 2020 har kommit in och påverkar inte intäkterna för 2020 avsevärt negativt.

Publika evenemang planerade för första halvåret i år, har av kända anledningar inte kunnat genomföras, men vi hoppas kunna få igång mötesverksamheten och Talentnätverket i höst. Behovet för att mötas fysiskt kommer bli ändå större när Corona-krisen lägger sig. I år har får vi ej möjlighet att föra fram våra viktiga märkessaker varken i Almedalen eller i Arendal på trots att det jobbas aktivt i kulisserna. Våra teman är många, det har vi fått erfara inte minst efter att Norge och Sveriges gränser, mer eller mindre, har varit stängda under lång tid, något som har fått stora konsekvenser bland annat för gränshandeln och turistnäringen.

En påverkan av handelskammarens intäkter nästa år kan i dagsläget inte uteslutas. I nuläget är det dock svårt att bedöma den totala påverkan och effekten av verksamheten. Det är styrelsens bedömning, utifrån vad vi känner till idag, att påverkan på vår verksamhet och ekonomiska resultat totalt sätt kommer att vara begränsat.

Den pågående pandemin kommer förhoppningsvis snart vara något vi ser tillbaka på. Under tiden fortsätter vårt samarbete i oförtruten styrka för en ljus och livskraftig framtid tillsammans.

Med detta önskar jag Er alla en skön och härlig sommar!

Björn Rosengren
Styrelseordförande

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00