Norsk-Svenska Handelskammaren

Gemensamt nordiskt elektroniskt ID

Tor Alvik, teknisk direktör, Digital strategi och samordning på Norwegian Digitalisation Agency – Difi – kommer att informera oss om möjligheten att få på plats ett gemensamt nordiskt elektroniskt ID.

De nordiska och baltiska länderna är bland de mest digitaliserade och innovativa i världen. Målet är att utnyttja samarbetet i de nordiska och baltiska länderna för att ytterligare stärka dessa konkurrensfördelar och skapa världens mest digitalt integrerade region.

Den tekniska lösningen är testad och fungerar. Idag kan norrmän redan logga in på offentliga tjänster i Danmark genom norskt BankID. Studenter från Estland kan logga in direkt på Studentweb för att ansöka om antagning till norska universitet och högskolor.

Från Nordea kommer Trond Inge Østbye, Head Digital Sales, att ge en översikt om hur långt vi har kommit i Norge och Sverige. Vilka är de största hindren och när kan vi förvänta oss att norrmän och svenskar kan kommunicera över gränsen med sin personliga elektroniska ID

Datum: Torsdagen den 4 juni 2020
Tid: Kl 09:30 – 10:30
Plats: Webinar

Om du vill delta i detta vänligen registrera dig här:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4479007257649998608

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00