Norsk-Svenska Handelskammaren

Til NSHK-medlemmer og venner

Kai Eide, Styreleder i NSHK Oslo

Årets første måneder ble annerledes for Norsk-Svensk Handelskammer, slik det ble for oss alle. Jeg er særlig lei for at Jacob Wallenbergs besøk til Oslo den 23. mars måtte utsettes. Det skulle ha vært vårens høydepunkt. I tillegg til en rundebordsamtale med 20 norske næringslivsledere var det lagt opp til et stort arrangement i NHOs lokaler. Interessen fra næringslivet var stor. Norsk-Svensk Handelskammer arbeidet i et nært samarbeid med NHO – med sterkt engasjement fra Ole Erik Almlid – og med Sveriges ambassade. Jan-Olof Jacke, som leder Svenskt Næringsliv – NHOs partner i Sverige, skulle også delta.

Tanken var at dette skulle være et første stoppested frem mot besøket av kronprinsparet, næringsministeren og en stor delegasjon fra norsk næringsliv til Gøteborg og Stockholm i begynnelsen av mai. Vi så frem til et eget møte mellom fremtredende norske og svenske næringslivsledere i Stockholm, i regi av NHO og Svenskt Næringsliv. 

Med utgangspunkt i dette arbeidet var ambisjonen å etablere et Norsk-Svensk Næringslivsforum, for drøftelser av hvordan vi sammen kan møte de utfordringene og mulighetene geografisk nærhet og ny teknologi skaper. Et slikt forum har lenge eksistert mellom Sverige og Finland. Det har selvsagt historiske årsaker. Nå mener vi tiden er kommet for å etablere et lignende forum mellom Norge og Sverige. Vi håper det vil være interesse for et slikt initativ.

Det er dette forholdet mellom Norge og Sverige som samlet sett er det mest integrerte i den nordiske regionen. Handelen er stor. Antallet bedriftsetableringer og direkte investeringer øker betydelig. Men vi har – av flere grunner – ikke fått til et tilsvarende industrielt samarbeid og heller ikke et omfattende samarbeid innen innovasjon. 

Vi har derfor en tid vært i gang med å se nærmere på mulighetsrommet for et slikt tettere samarbeid. Ett åpenbart og stort område dreier seg om hvordan vi håndterer klimakrisen – innenfor fornybar energi, elektrifisering av vei- og maritim transport, havner og industri. Geografisk nærhet og grensekryssende transport gjør et slikt samarbeid nødvendig. Og ny teknologi de to landene besitter gjør det mulig. I tillegg kommer samarbeid om CO2 fangst og lagring. 

Et annet område er helseteknologi og livsvitenskapene, hvor miljøene i begge land er lovende, men – selv i Sverige – relativt små i internasjonal sammenheng. Pandemien har også vist oss hvor viktig det er å bygge ut et samarbeid om kritisk tilførsel mellom likesinnede land med geografisk nærhet. 

Vi skal fortsette arbeidet med å definere dette handlingsrommet nærmere, sammen med NSHK i Stockholm og Gøteborg og i dialog med bedrifter og organisasjoner i næringslivet. Vi tar gjerne imot bidrag fra både våre medlemsbedrifter og andre i dette arbeidet. 

Arrangementene jeg nevnte er satt på vent. Men vi arbeider allerede med å finne nye datoer for norsk-svensk dialog. Forhåpentligvis kan vi snart kunngjøre en ny dato for Wallenbergs besøk til Oslo. Som en av grunnleggerne av NSHK har han alltid vist et strekt engasjement. Vi skal igjen forberede dette besøket i nært samarbeid med NHO og Sveriges ambassade. 

Møtene i Talentnettverket 2020 måtte selvsagt også utsettes. Det omfatter et 30-talls yngre talenter i våre medlemsbedrifter, som treffes til to samlinger i Stockholm og to i Oslo for diskusjoner og møter med bedrifter og organisasjoner. Forhåpentligvis kan samlingene gjenopptas etter sommerferien. 

Etter sommeren skal vi også gjenoppta den svært populære serien med «After Work» for yngre medarbeidere i Sveriges ambassade. Til nå har samlingene vært svært godt besøkt med attraktive foredragsholdere som deler egne erfaringer og gir råd til neste ledergenerasjon. Det står allerede svært interessante navn på programmet for høsten. 

I mellomtiden arrangerer vi «webinarer» om temaer for norsk-svensk samarbeid i tiden som kommer. Det første finner sted 4. juni, hvor temaet er «Felles nordisk elektronisk ID». Flere planlegges, blant annet om hvordan de to landene nå ser på utfordringene etter pandemien. Informasjon om disse webinarene vil finnes på NSHKs nettside. 

Vennlig hilsen, 

Kai Eide

Styreleder

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00