Norsk-Svenska Handelskammaren

Gemensamt nordiskt elektroniskt ID

Tor Alvik, teknisk direktör, Digital strategi och samordning på Norwegian Digitalisation Agency – Difi – kommer att informera oss om möjligheten att få på plats ett gemensamt nordiskt elektroniskt ID. De nordiska och baltiska länderna är bland de mest digitaliserade och innovativa i världen. Målet är att utnyttja samarbetet i de nordiska och baltiska länderna för […]

Til NSHK-medlemmer og venner

Årets første måneder ble annerledes for Norsk-Svensk Handelskammer, slik det ble for oss alle. Jeg er særlig lei for at Jacob Wallenbergs besøk til Oslo den 23. mars måtte utsettes. Det skulle ha vært vårens høydepunkt. I tillegg til en rundebordsamtale med 20 norske næringslivsledere var det lagt opp til et stort arrangement i NHOs […]

Webinar om felles nordisk elektronisk ID

Tor Alvik, Fagdirektør i Difi vil gi oss en orientering om muligheten for å få på plass en felles nordisk elektronisk ID. De nordiske og de baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden. Målet er å utnytte samarbeidet i Norden og Baltikum til å styrke disse konkurransefortrinnene ytterligere, og skape verdens […]