Norsk-Svenska Handelskammaren

Dags att söka SSE MBA NSHK stipendiet 2021

SSE MBA NSHK stipendiet, som utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, delas ut till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv. ”Norge är en av Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling”, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren […]

Ny æra for norsk-svensk samarbeid: Møt Jacob Wallenberg

Den 23. mars kommer Jacob Wallenberg til NHO for å snakke om potensialet for økt norsk-svensk næringslivssamarbeid. NHO og Norsk-Svensk Handelskammer inviterer til et møte i NHO. Wallenberg har i mer enn 160 år vært Sveriges viktigste næringslivsfamilie. Jacob Wallenberg leder, i femte generasjon, familiens viktigste foretak. Wallenbergfamilien jobber for størst mulig verdiskaping i Sverige, blant […]