Norsk-Svenska Handelskammaren

Norge-Sverige Barometern 2019

”Tre av fyra svenskar vill se ett ökat försvarssamarbete  med Norge”

Nu publiceras den fjärde upplagan av Norge-Sverige-barometern som kartlägger norrmännens och svenskarnas kunskap och uppfattning om sitt grannland. Årets barometer visar att det finns en del kunskapsluckor kring grannen men att både norrmännen och svenskarna vill se ett ökat samarbete mellan de båda länderna. Inte minst kring försvarsfrågor.

Barometern bygger på undersökningar genomförda av Novus i både Norge och Sverige  för att kartlägga allmänhetens kunskap och uppfattning om det närmaste grannlandet. Det är fjärde gången undersökningarna genomförs vilket möjliggör jämförelse både mellan länderna och över tid. 

Det finns både skillnader och likheter mellan länderna. Både norrmännen och svenskarna underskattar sitt grannland som handelspartner, såväl för import som export. Exempelvis tror både norrmännen och svenskarna att Kina är det land man importerar mest från. I själva verket är både Sverige och Norge större källa för import än Kina i respektive land. Samtidigt är gränshandel den politiska fråga både svenskar och norrmän förknippar främst med sitt grannland.

Svenskarna associerar primärt Norge till natur och olja,  medan norrmännen förknippar Sverige     med   svenska varumärken som IKEA och Volvo. Samtidigt kan man se att kännedomen i Sverige kring norska varumärken har sjunkit övertid. 

Ett av de tydligaste resultaten från barometern är att både norrmännen och svenskarna ställer sig starkt positiva till ett ökat samarbete med grannlandet, i synnerhet kring försvarsfrågor. I båda länderna tror man att det är det egna landet som skulle tjäna mest på ökat samarbete mellan länderna. På frågan om de båda länderna borde samarbeta mer kring försvar och säkerhet svarar 72 respektive 76 procent att de vill se mer samarbete i Sverige respektive Norge.

Christian Syse, Norges ambassadör till Sverige säger:

 • Norge och Sverige har alltid haft en nära relation. Det är tydligt att det finns utrymme att berätta mer om vårt grannland i båda länderna, där har exempelvis jag som ambassadör ett ansvar. Framförallt tycker jag att det är mycket glädjande att det finns en så starkt positiv inställning till samarbete i båda länderna. Det bådar gott inför arbetet framåt!

Barometern visar också att norrmän besöker Sverige oftare än vad svenskar besöker Norge. Så mycket som var femte svensk har aldrig besökt grannlandet. 

Norge- Sverige Barometern är ett gemensamt initiativ från den norska ambassaden i Sverige och den svenska ambassaden i Norge.

En sammanfattning av Novusrapporten kan laddas ned på denna länk :  https://www.norway.no/contentassets/9d590353957d44e5ae37471ad5c15d80/191202_norgesverigebarometern_novus.pdf

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00