Norsk-Svenska Handelskammaren

Globale energitrender – forretningsmuligheter i et energiskifte

Norsk-Svensk Handelskammer har gleden av å invitere til frokostmøte hos Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi. Temaet er hvordan energimarkedene kan utvikle seg frem mot 2050, og hvordan dette påvirker Norge og Sverige. 

For å begrense global oppvarming, trenger vi utslippskutt som både skjer raskere og går dypere enn i dag. Markeder, teknologi og politikk må dra i samme retning. Samtidig byr omstillingen til et lavkarbonsamfunn med en grønnere økonomi på store forretningsmuligheter. Hva slags dynamikk og hvilke løsninger trengs for å nå 1,5-graders målet? Hvordan kan norsk og svensk næringsliv ta grep og utnytte mulighetene som vil oppstå på vei mot lavkarbonsamfunnet?

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00