Norsk-Svenska Handelskammaren

Vilka perfekta möjligheter skapar den perfekta stormen?

Björn Rosengren, Ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, skriver:

Det pratas mycket om osäkerheter i konjunktur och världsläge denna höst 2019. Jag hade inte tänkt att bidra ytterligare till någon sådan analys av tillståndet i värden.

Dessutom tror jag att ekonomiska prognoser har en tendens att bli självuppfyllande. Detta vare sig de är positiva eller negativa. För övrigt är min åsikt att politikers eller företagsledares främsta uppgift att vara omvärldsanalytiker.

Istället är det vårt ansvar – både som politiker och företagsledare – att ta vara på de möjligheter som finns.  Jag talar om de nya idéer som vetenskapen och teknogin nu skapar. Teknik slår i längden alltid politik, som finansmannen och entreprenören Jan Stenbeck brukade säga.

Norge och Sverige är på många sätt öppna och teknikmedvetna samhällen. Det har gagnat oss väl under lång tid nu. Miljontals medborgare och tusentals företag har tagit till sig informationsteknologins och digitaliseringens guldgruvor i smarta telefoner, bredband, fibernät, molntjänster och så mycket mera. Det gäller även våra myndigheter som i många avseenden – om än inte alla – kunnat bli mer tillgängliga och effektiva via ny teknik.

Just nu står vi mitt uppe i ytterligare en teknisk revolution. Många kallar det för den fjärde tekniska revolutionen – eller Industri 4.0. Kombinationen av 5G, IoT och AI. Det vill säga enorm överföringskapacitet, uppkoppling av miljarder olika smarta enheter och artificiell intelligens. Genombrottsteknologier med potential att förändra och förbättra hur vi lever och verkar också här i Norden. Och förhoppningsvis skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt inom planetens gränser.

5G, AI och IoT kallas ofta för en perfekt storm. Frågan är hur vi ur teknologin skapar en perfekt möjlighet. Teknik för tekniken egen skull har inget egentligt värde. Men jag är övertygad om att den nya tekniken kan hjälpa oss att lösa flera av de samhällsutmaningar både Sverige och Norge har. Och dessutom ännu bättre i samverkan.

Nu gäller det att använda den nya tekniken både för att förbättra den infrastruktur vi redan har och dessutom skapa helt nya lösningar i samhället. Jag talar om allt från elförsörjning till vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, transportlösningar och bostadsbyggande. Smart Energi, Smart Vatten, Smarta Hus, Smart Livsmedelsförsörjning och Smarta Transporter. Ett smart samhälle handlar om förmågan att kombinera den fysiska infrastrukturen med digitala lösningar.

Här är jag övertygad om att också framtiden för ett smart samarbete och kunskapsutbyte mellan Norge och Sverige ligger.

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide
 • Christian Angell
 • Eurocredit AB
 • Dnb ASA

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00