Norsk-Svenska Handelskammaren

Sök stipendium för Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds härmed till att nominera en till två medarbetare till ett stipendium för SSE MBA Executive Format på Handelshögskolan i Stockholm med start januari 2021. Nomineringarna ska vara oss tillhanda (eller insända) före 30 april 2020. Stipendiet täcker programavgiften till ett värde av 495 000 kronor + moms. Du går in via […]

Välbesökt årsmöte

Den 7 maj genomförde Norsk-Svenska Handelskammaren sitt årsmöte på Kgl. norsk Ambassade i Stockholm efterföljd av en spännande presentation av President & CEO Rickard Gustafson, SAS. Inspirerande diskussioner följde, inte minst efter pilotstrejken i förra veckan. Styrelsen blev i huvudsak omvald och består av : Björn Rosengren, ordförande, Prirority GroupKarin Wiström, Vice ordförande, Handelshögskolan i […]