Norsk-Svenska Handelskammaren

Bostadspolitik – vad kan Sverige lära av Norge?

  Trots att bostadspolitiken inte tog så stor plats i den gångna valrörelsen, är ämnet kanske mer relevant än någonsin. Sverige står inför stora utmaningar, och mycket behöver göras för att få till en hållbar och heltäckande bostadspolitik. Fungerar den ”svenska modellen”, eller kan vi söka inspiration utomlands, exempelvis i Norge? Välkommen till en kväll […]