Norsk-Svenska Handelskammaren

Senaste nytt

SAVE-THE-DATE: Norsk-Svenska Handelskammarens
25-årsjubileum på Handelshögskolan i Stockholm

Måndagen den 4 juni 2018
– Årsmöte kl 15.00
– 25-årsjubileum kl 16.30

LÅT OSS FIRA NORSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS
25-ÅRSJUBILEUM
Relationen mellan Sverige och Norge är det främsta exempel vi har på vad som kan uppnås när politiken och näringslivet samarbetar mot ett gemensamt mål. Inte för inte är Norge idag, tillsammans med Tyskland, vår främsta handelspartner.

Samarbetet mellan våra båda länder är unikt. Vi är olika när det gäller EU, Nato, backhoppning och ishockey. Men vi är väldigt lika när det gäller drivkrafterna att upprätthålla och stärka våra handelsförbindelser med hjälp av ett utvecklat näringslivssamarbete i samspel med en politisk vilja att skapa de rätta förutsättningarna. Och vi ser vilka utmaningar som ligger framför oss.

Norsk-Svenska Handelskammaren vill i samband med årsmötet och vårt 25-årsjubileum passa på att fira denna framgångssaga. Vi har bjudit in bland annat den norske naeringsministeren Torbjørn Røe Isaksen, EU- och handelsminister Ann Linde, Yngve Slyngstad, VD, Norges Bank Investment Management (NBIM) som är en avdelning inom den norska centralbanken, Norges Bank, som förvaltar den utländska delen av Statens pensjonsfond och centralbankens valutareserver, och Jacob Wallenberg, ordförande i Investor samt särskild rådgivare till styrelsen i Norsk-Svenska Handelskammaren.

Program sänds ut inom kort.

SAVE-THE-DATE: Måndagen den 7 maj 2018 kl 16.00

ID-kapning, utpressning och insiders – brottstrenderna som hotar näringslivet

Är du medveten om vilka som är de största hoten mot din verksamhet, så har du också en god chans att förebygga att hoten blir verklighet.

Trenden inom brottslighet är tydlig och den är idag ett växande problem för företagande i Sverige. Det handlar om identitetsstölder, bedrägerier, infiltration av organisationer och utpressning – men också om den känsliga frågan med illojala medarbetare. Vad kan man som företagare kan göra när polisen sviker eller man har behov av utredningar som inte är föremål för polisens intresse?

Nya medarbetare är en stor möjlighet men också en stor risk. En felrekrytering till en viktig funktion kan få allvarliga konsekvenser, både för ekonomi, arbetsmiljö och varumärke. Vi presenterar en aktuell bild av vilka avvikelser som är vanligast – vad ljuger kandidaterna om i sitt cv helt enkelt? Och får man göra bakgrundskontroller efter att GDPR trätt i kraft?

Varmt välkommen till ett givande möte med fokus på att minska risk och bygga trygghet. Norsk-Svenska  Handelskammaren hälsar välkomna tillsammans med 2Secure, ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag.

Sök stipendium till Handelshögskolans MBA-program i Stockholm 2019!

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i SSE MBA Executive Format på Handelshögskolan i Stockholm med start i januari 2019.

Ansökningarna ska vara inne före 30 april 2018. Stipendiet täcker alla kostnader för utbildningen till ett värde av 465. 000 kronor + moms.

Du kan ta del av alla villkor och hur nomineringsprocessen går till via nedanstående länk. Om du inte rätt person för att nominera kandidat till detta stipendium, så kan du skicka detta meddelande vidare i företaget till den som hanterar dessa frågor.

Klicka här för att nominera din kandidat
För direktlänk till nomineringsformuläret, klicka här!

För våra medlemmar i Norge så har ni möjlighet att få mer detaljerad information om programmet på en AW och Coffe chat den 9 på eftermiddagen och den 10 april på morgonen. Se länkar nedan.

AW April 9, 17.00-18.30
Coffee chat April 10, 8.00-9.00


Norsk-Svenska Handelskammarens Talentnettverk 2008-2018

I år firar NSHK Talentnettverk 10 år. Talentnettverket har sedan starten år 2008 haft drygt 300 deltagare från ledande norska och svenska medlemsföretag i den Norsk-Svenska Handelskammaren. Målet är att skapa nya nätverk mellan unga ledare och  talanger i svenskt och norskt näringsliv och efter varje program hålla årliga alumniträffar med de talenter som deltagit.

De 22 talenter som deltar i årets program representerar SAS, SEB, Nordic Choice Hotels, Veidekke, Handelsbanken, Nordea, UD, DNB Bank, Foyen Advokatfirma, Swedbank, Innovasjon Norge, Utenrikesdepartementet, Statkraft Energi och Innovasjon Norge. Av dessa företag kommer Innovasjon Norge, Handelsbanken, Veidekke och SAS vara värdföretag under året.

Svensk-norska samarbetsfonden (SNSF) gick in som samarbetspartner 2011, vilket har gett tillgång till extra resurser, ett brett nätverk och deltagare med kompletterande profiler från institutioner och organisationer inom näringslivsutveckling, handel och samfärdsel.

Programmet utvecklas årsvis i samarbete med guldmedlemmarna, SNSF samt Norges och Sveriges ambassader i de två länderna.

Presentation av program och deltagare 2018.

Mer information om programmet finns på vår hemsida. Är du intresserad av att vara med som deltagare eller värdföretag, kontakta Berit Salheim, programansvarig (berit.salheim@nshk.se)

Kartläggning av handelshindren mellan norska och nordiska handelspartners

Menon har tittat närmare på handelsförhållandet mellan Norge och de nordiska länderna, med ett särskilt fokus på gränshindren mellan Norge och Sverige. Studien belyser faktorer som bidrar till att göra utvecklingen av varor och tjänster smidig. Samtidigt har vi identifierat områden som norska exportföretag upplever som hinder för ökad handel.

Läs de viktigaste resultaten och ladda ner rapporten här.

Nya medlemmar

Vi vill önska våra nytillkomna medlemmar välkomna:

Vestre AS – Addus Advokat AB – Stockholm Meeting Selection – Credable – Rud-Pedersen Pubilc Affairs

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00