Norsk-Svenska Handelskammaren

Inspirerande bidrag från Talentnettverket 2017 års deltagare

Under en mycket trevligt kväll så träffades deltagarna i Talentnettverket 2017 för att presentera sina grupparbeten med tema, ”Synergi över kölen” inför vår jury bestående av Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm, Janne Log, vice ordförande i Svensk-norska samarbetsfonden och Harald Norvik, ordförande i NSHK Oslo. Det var talenternas sista samling för året som sedan […]

Norsk-svensk MBA-stipendiat utsedd

Anders Oppeböen, Senior Profit Manager på Nordic Choice Hotel, får årets SSE MBA NSHK-stipendium som delas ut till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringslivs. Stipendiet utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm till ett värde […]