Norsk-Svenska Handelskammaren

Digital kompetanse, E-ID og start-up hjelp på Talentnettverk avslutning

En felles nordisk E-ID som fjerner grensehindre mellom Norge og Sverige, en faggruppe for digital kompetanse, og en norsk-svensk reiselivs-app var blant forslagene som ble presentert under Handelskammerets fjerde «Talentnettverk»-samling 16. november.

Gjør vi nok for å utnytte potensialet som finnes i norsk-svensk samarbeid? Temaet for Talentnettverk-samlingen ved den Norske Ambassaden var «synergi over kjølen», og seks ulike løsninger for å utnytte potensialet i norsk-svensk integrasjon og samarbeid over grensen ble presentert. Deltakerne i Talentnettverket har jobbet gruppevis med prosjektene det siste året, og ved årets fjerde og avsluttende samling ble det kåret en vinnergruppe.

Det ble presentert flere interessante og inspirerende forslag, men juryen kåret «Innovasjon over kjølen» som det vinnende bidraget. Vinnergruppen foreslo å skape en svensk-norsk innovasjonsplattform ved å etablere et innovasjonsprogram for start-ups. Gjennom coaching, nettverksbygging og veiledning fra NSHKs medlemmer, samt finansiering fra investorer og handelskammeret, kan de nye foretakene dra nytte av kompetansen som handelskammerets medlemmer sitter på.

Vinnergruppen besto av Hansi Karppinen, Veidekke, Caroline Bergström, SAS, Jørgen Arnesen, SEB, Øyvind Ransedokken, Foyen, Cecilie Kristiansen, Swedbankog Maria Archontoulis, Telenor. Vinnerne ble premiert med pris utdelt av en jury bestående av Kristin Clemet fra Svensk-norska samarbetsfonden, Janne Log fra NSHK Oslo og Björn Rosengren fra NSHK Stockholm.

sokpresentasjon

Flere av de andre prosjektene trakk fram viktigheten av digital kompetanse i skole og på arbeidsplasser, og en av gruppene foreslo å opprette en faggruppe for digital kompetanse. En felles nordisk E-ID som kan være med på å fjerne grensehindre ble også presentert, med fokus på
hvordan digital innovasjon kan føre til svensk-norsk vekst.

Målet med gruppearbeidene er å styrke kontakten mellom deltakerne i Talentnettverket, samt å utarbeide forslag som kan brukes til å videreutvikle handelsrelasjonene mellom Sverige og Norge. «Talentnettverket» er et lederprogram for norske og svenske ledertalenter mellom 30 og 35 år, og dette er åttende året programmet arrangeres. Her kan du lese mer om Talentnettverket.

Tekst: Elisabeth Lien

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00