Norsk-Svenska Handelskammaren

Digital kompetanse, E-ID og start-up hjelp på Talentnettverk avslutning

En felles nordisk E-ID som fjerner grensehindre mellom Norge og Sverige, en faggruppe for digital kompetanse, og en norsk-svensk reiselivs-app var blant forslagene som ble presentert under Handelskammerets fjerde «Talentnettverk»-samling 16. november. Gjør vi nok for å utnytte potensialet som finnes i norsk-svensk samarbeid? Temaet for Talentnettverk-samlingen ved den Norske Ambassaden var «synergi over kjølen», […]