Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsmöte i Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Tid: Onsdagen den 6 april 2016 kl. 17.00 Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4 Efter årsmötet ca. 17.30 kommer Region Värmland att presentera sin rapport ”Norge – Sveriges viktigaste grannland”. Från Norges Utrikesdepartement medverkar statssekreterare Elsbeth Tronstad, ansvarig för nordiska frågor och EU-frågor. Efter presentationerna blir det ett samtal mellan Elsbeth Tronstad och de värmländska regionråden […]

Vaktombyte på VD-posten

Bertil går – Berit kommer Bertil Jacobson lämnar i samband med årsmötet, efter fyra år, sitt VD-uppdrag i Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. Samtidigt kommer Berit Salheim att tillträda tjänsten som ny VD. – Bertil har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett vår verksamhet till en stark förbättring av såväl vår ekonomi, medlemsutveckling som verksamhetens innehåll. […]